Dự án đầu tư khai thác mỏ đất

Dự án đầu tư khai thác mỏ đất làm nguyên liệu sản xuất gạch gói nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng quỹ đất để phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất gạch ngói

Dự án đầu tư khai thác mỏ đất

  • Mã SP:DA KT mo
  • Giá gốc:60,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư khai thác mỏ đất làm nguyên liệu sản xuất gạch gói nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng quỹ đất để phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất gạch ngói

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN……………………………... 3

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 3

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 3

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 3

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 4

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU TỔNG QUAN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI………………. 6

II.1. Tổng quan về nền kinh tế Việt Nam 6

II.1.1.Tình hình kinh tế - xã hội ở Việt Nam 2018 6

II.1.2.Điều kiện tự nhiên và tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ninh 6

CHƯƠNG III: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG……………………… 14

III.1.Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư. 14

III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng 14

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG……………………………………………….. 16

IV.1.Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 16

IV.2.Phân tích địa điểm xây dựng dự án 18

IV.3.Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 18

IV.4.Hiện trạng sử dụng đất 19

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng………………………………………………...19

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ phương án kỹ thuật khai thác…. 20

V.1.Quy mô đầu tư dự án 20

V.1.1.Điều hành 20

V.1.2.Hạ tầng kỹ thuật 20

V.1.3.Đầu tư máy móc thiết bị 22

V.2.Khối lượng đất và cơ cầu sử dụng đất nguyên liệu cho nhà máy gạch ngói 22

V.3.Phương án kỹ thuật khai thác: 23

V.3.1.Giải pháp và phương án khai thác đất: 23

V.4.Phương án hoàn nguyên: 23

V.5.Biên giới mỏ 24

V.5.1.Nguyên tắc xác định 24

V.5.2.Biên giới mỏ: Xem bản vẽ quy hoach 1/500 khu mỏ 24

CHƯƠNG VI:PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG……….....25

VI.1.Sơ đồ tổ chức công ty 25

VI.2.Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 25

VI.3.Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 25

VI.4.Chế độ làm việc của người lao động 27

CHƯƠNG VII: HỆ THỐNG KHAI THÁC VÀ CÔNG NGHỆ KHAI THÁC........28

VII.1.Lựa chọn hệ thống khai thác mỏ 28

VII.1.1.Các yêu cầu của hệ thống khai thác 28

VII.1.2.Lựa chọn hệ thống khai thác 28

VII.2.Đánh giá hệ thống khai thác 28

VII.3.Phương án chọn 29

VII.4.Các thông số khai thác mỏ 29

VII.5.Công nghệ xúc, bốc và thải đất 34

VII.6.Hình thức quản lý dự án 34

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN……………...35

VIII.1.Đánh giá tác động môi trường 35

VIII.1.1.Giới thiệu chung 35

VIII.1.2.Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 35

VIII.1.3.Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 37

VIII.1.4.Kết luận 43

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ……………………………………………....44

IX.1.Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 44

IX.2.Nội dung Tổng mức đầu tư 44

IX.2.1.Chi phí xây dựng và lắp đặt 44

IX.2.2.Chi phí thiết bị 44

IX.2.3.Chi phí quản lý dự án 45

IX.2.4.Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 45

IX.2.5.Chi phí khác 45

IX.2.6.Dự phòng phí: 46

IX.2.7.Lãi vay trong thời gian xây dựng: 46

IX.2.8.Vốn đầu tư của dự án 49

CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN………………….. 52

X.1.Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 52

X.1.1.Các thông số giả định dùng để tính toán 52

X.2.Các chỉ tiêu kinh tế của dự án 52

X.3.Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 53

CHƯƠNG XI: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ…………………………………… 54

XI.1.Kết luận 54

XI.2.Kiến nghị 54

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty TNHH Gốm VLXD và phát triển thương mại Phương Nam.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số  5701872223 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Ninh cấp lần đầu ngày 01/06/2017.

- Trụ sở công ty: Thôn 7, Xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh,

- Đại diện pháp luật công ty:   Ông Đoàn Văn Nghị    -     Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:      0976872666

- Vốn điều lệ đăng ký: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng ./.)

- Ngành nghề chính: Sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh thương mại

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty CP Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Khu mỏ khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch gói

- Địa điểm:   Tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh

- Quỹ đất của dự án: 131.411.6 m2 thuộc quyền sử dụng của nhà nước do UBND thị xã Quang Yên quản lý .

- Mục tiêu đầu tư:

+ Đầu tư hệ thống máy móc thiết bị khai thác mỏ đất làm nguyên liệu phục vụ sản xuất cho nhà máy gạch ngói của Công ty TNHH Gốm VLXD và phát triển thương mại Phương Nam.

- Tổng vốn đầu tư : 60.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu mươi tỷ đồng). Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Gốm VLXD và phát triển thương mại Phương Nam là 18.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng);.

- Thời gian hoạt động của dự án: 46 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian chuẩn bị đầu tư: từ tháng 3/2019 đến tháng 6/2019.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: Tháng 6/2019 đến tháng 6/2066.

+ Thời gian cung cấp vật liệu cho nhà máy: Tháng 7/2019.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty TNHH Gốm VLXD và phát triển thương mại Phương Nam trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây nguyên liệu, qui trình chăm sóc, khẩu phần dinh dưỡng …

SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

I.1.   Mục tiêu nhiệm vụ đầu tư.

Quảng Ninh là tỉnh ven biển, biên giới thuộc vùng Đông Bắc Việt Nam. Quảng Ninh được ví như một Việt Nam thu nhỏ, vì có cả biển, đảo, đồng bằng, trung du, đồi núi, biên giới. Quảng Ninh có quỹ đất dồi dào (611.081,3 ha). Trong đó: 10% là đất nông nghiệp, đất có rừng chiếm 38%, 43,8% là diện tích chưa sử dụng tập trung ở vùng miền núi và ven biển, còn lại là đất chuyên dùng và đất ở

Trong những năm qua, ngành sản xuất vật liệu xây dựng (VLXD) đã có nhiều đóng góp to lớn vào công cuộc phát triển kinh tế của đất nước. Đến nay, ngành VLXD đã chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, có quy hoạch, sử dụng hợp lý, hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, tiết kiệm nguyên nhiên liệu, năng lượng và bảo vệ môi trường, phát triển công nghệ theo hướng hiện đại hóa, sản xuất xanh.

Trong bối cảnh định hướng phát triển của quốc gia gắn liền với phát triển kinh tế biển, đảo, đẩy mạnh phát triển và gìn giữ bảo vệ chủ quyền của đất nước. Phát triển kinh tế biển trở thành xu thế tất yếu của các quốc gia có biển, trong đó có Việt Nam, yêu cầu phát triển kinh tế biển một cách hài hòa, bền vững đã và đang được đặt ra một cách cấp bách. Đẩy mạnh xây dựng cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng phục vụ cho nhu cầu phát triển kinh tế biển của mỗi quốc gia là nhiệm vụ quan trọng, do đó việc chú trọng nghiên cứu, ứng dụng các loại VLXD phục vụ cho các công trình biển đảo nhằm đáp ứng yêu cầu về chất lượng, số lượng đem lại hiệu quả kinh tế - kỹ thuật ngày được Đảng, Nhà nước quan tâm. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cho việc cung cấp VLXD Gốm Phương Nam thì công ty đã tìm hiểu thêm lĩnh vực khai thác đất để phục vụ cho nhu cầu trên. Được sự chấp thuận của UBND tỉnh Quảng Ninh công ty TNHH Gốm VLXD & PTTM Phương Nam đã tiến hành thủ tục thăm dò, lập thủ tục khai thác mỏ đất Núi Na tại thôn 7, xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên để cung cấp nguyên liệu cho việc sản xuất gạch, ngói.

Theo quyết định số 3544/QĐ – UBND của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu khai thác đất tại xã Sông Khoai, Huyện Yên Hưng. Công ty TNHH Gốm VLXD & PTTM Phương Nam được phép khai thác đất phục vụ cho việc sản xuất vật liệu gạch ngói của công ty với tổng khối lượng đất được khai thác: 1.001.896,2 m3.

III.2. Sự cần thiết phải đầu tư xây dựng 

 “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng phát triển ngành sản xuất VLXD trong đó có định hướng cụ thể về việc phát triển nhà máy sản xuất gạch ngói. Nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với chủ trương ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Quảng Ninh là những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dự án.

Trong kế hoạch, Công ty TNHH Gốm VLXD và phát triển thương mại Phương Nam sẽ xây dựng theo mô hình tự cung tự cấp nguồn nguyên liệu cho nhà máy sản xuất gạch ngói.   Đầu tư xây dựng khu khai thác mỏ đất còn nhằm tạo việc làm cho lao động tại địa phương, góp phần cải thiện đời sống của người nông dân. Tăng uy tín sản phẩm, mở rộng thị trường,  đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường. Xuất phát từ kết quả thăm dò nhu cầu thị trường gạch ngói đang còn thiếu hụt với số lượng lớn.

Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh gạch ngói tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Khu mỏ khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch gói nằm tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, Tỉnh Quảng Ninh là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của tỉnh Quảng Ninh vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. 

3.3. Mục tiêu cụ thể

Đến khi định hình, dự án đạt được các mục tiêu sau đây:

Công ty TNHH Gốm VLXD & PTTM Phương Nam được phép khai thác đất phục vụ cho việc sản xuất vật liệu gạch ngói của công ty với tổng khối lượng đất được khai thác: 650.000 m3 đất làm nguyên liệu sản xuất.

Khu khai thác I (toạ độ xác định theo bảng 2.1 từ 1 đến 14) với tổng diện tích 67.733,2 m2 (phía đông giáp rang giới khu khai thác sét của công ty Xi măng Hải Phòng, phía tây giáp ranh giới Khu khai thác đất của công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ than TKV; phía Nam giáp khu dân cư và tuyến đường hiện trạng; Phía Bắc giáp Đồi;)

Khu khai thác II (toạ độ xác định theo bảng 2.1 từ 15 đến 25)  diện tích 59219,5 m2 (phía Đông giáp ranh giới khai thác sét của công ty Xi măng Hải Phòng, phía tây giáp Lạch nước; phía Nam giáp khu dân cư và tuyến đường hiện trạng; Phía Bắc giáp Lạch nước và khu khai thác sét của xi măng Hải Phòng).

ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

II.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm

Sau khi tiếp nhận nhà máy gạch ngói từ Công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm được sự đồng ý các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan, của chính quyền địa phương và của ban lãnh đạo Công ty TNHH Gốm VLXD và phát triển thương mại Phương Nam quyết định lựa chọn địa điểm xây dựng của Dự án là tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. Tỉnh Quảng Ninh. Khu đất tại Núi Na thuộc xã Sông Khoai xã Sông Khoai, Thị xã Quảng Yên tọa độ 20°59'52"N   106°48'28"E.

+ Phía Đông và phía Bắc giáp đồi trồng cây;

+ Phía Tây giáp đường đất và khu dân cư khu vực

+ Phía Nam giáp khu dân cư, đất đồi trồng vải và khe nước

Tổng diện tích nghiên cứu 131.411,6 m2 gồm:

+ Khu khai thác I (toạ độ xác định theo bảng 2.1 từ 1 đến 14) với tổng diện tích 67.733,2 m2 (phía đông giáp rang giới khu khai thác sét của công ty Xi măng Hải Phòng, phía tây giáp ranh giới Khu khai thác đất của công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ than TKV; phía Nam giáp khu dân cư và tuyến đường hiện trạng; Phía Bắc giáp Đồi;)

+ Khu khai thác II (toạ độ xác định theo bảng 2.1 từ 15 đến 25) diện tích 59219,5 m2 (phía Đông giáp ranh giới khai thác sét của công ty Xi măng Hải Phòng, phía tây giáp Lạch nước ; phía Nam giáp khu dân cư và tuyến đường hiện trạng; Phía Bắc giáp Lạch nước và khu khai thác sét của xi măng Hải Phòng).

+ Đoạn đường công vụ nối từ đường hiện trạng vào khu I theo ranh giới I;II;III;IV (bảng 2.2) diện tích 1.203,6m2

+ Đoạn đường công vụ nối từ khu I sang khu II theo ranh giới V;VI;VII;VIII (bảng 2.2) diện tích 306,6m2.

Bảng 2.1: Toạ độ điểm ranh giới khu khai thác đất

Tên điểm

Toạ độ điểm

Khoảng cách (m)

X(m)

Y(m)

1

2322808.60

401736.61

60.25

2

2322863.00

401710.73

126.55

3

2322962.39

401783.07

43.49

4

2388931.23

401819.39

60.39

5

2322968.17

401890.79

36.07

6

2322953.84

401923.89

49.16

7

2322998.80

401943.53

43.86

8

2323008.78

401986.26

49.66

9

2322996.07

402034.26

105.37

10

402125.83

402125.53

162.50

11

2322782.32

402108.94

89.51

12

2322784.71

402019.45

99.90

13

2322773.46

401920.19

73.44

14

2322779.61

401847.02

114.15

15

2322534.85

401916.68

51.50

16

2322583.04

401896.53

84.72

17

2322666.65

401912.14

73.80

18

2322702.85

401976.46

63.68

19

2322758.99

402008.61

99.83

20

2322757.35

402106.33

149.50

21

2322608.66

402090.76

223.17

22

2322507.43

402289.67

38.81

23

2322468.80

402285.93

99.53

24

2322467.69

402186.40

115.45

25

2322478.26

402071.40

164.74

 

 

Bảng 2.2: Toạ độ ranh giới đường công vụ

Tên điểm

Toạ độ điểm

Khoảng cách (m)

X(m)

Y(m)

I

2322713.52

401722.14

12.27

II

2322722.92

401714.26

96.44

III

2322798.86

401773.70

13.07

IV

2322795.54

401786.34

104.16

V

2322758.28

402049.59

25.49

VI

2322783.88

402050.28

12.00

VII

2322783.56

402062.27

25.49

VIII

2322758.09

402067.59

12.00

 

 

II.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án

- Hiện trạng đất đầu tư: Khu đất đã được quy hoạch làm vùng nguyên liệu cho nhà máy gạch, thuộc quyền quản lý của UBND thị xã Quảng Yên, đã được UBND tỉnh Quảng Ninh giao quyền quản lý sử dụng đất.

- Về địa chất: Nền địa chất trong khu vực dự án chủ yếu là lớp đất đá phong hóa, lớp đất này có thành phần cơ giới đa dạng. Nền địa chất khu vực dự án có kết cấu chặt, .

- Về giao thông: Khu vực thực hiện dự án có hệ thống giao thông thuận lợi cho việc vận chuyển hàng hóa, nguyên liệu đầu vào cho nhà máy gạch ngói.

- Khi thiết kế xây dựng vùng dự án, Công ty sẽ tiến hành làm mới các trục đường chính (cấp phối, rộng 8m), để vận chuyển sản phẩm của Công ty.

II.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án

- Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản  cho việc đầu tư, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.

- Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn chỉnh ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án.

II.4. Hiện trạng sử dụng đất

- Theo văn bản 895/SXD-KT&VLXD ngày 21 tháng 3 năm 2019 của sở xây dựng tỉnh Quảng Ninh về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết sử dụng đất sau khi kết thúc khai thác tại khu vực Núi Na, xã Sông Khoai, Thị Xã Quảng Yên cho thấy:

- Hiện trạng quy mô đất của công ty vổ phần đầu tư, thương mại và dịch vụ Vinacomin:

- Tại thời điểm kiểm tra công ty đã bốc tách toàn bộ đất phủ, khia thác trên phần diện tích 10,19 ha thuộc phía tay của dự án với khối lượng đã khai thác là 465.000m3 (dự án tuyến đường đã hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dựng năm 2013)

- Đến năm 2017, Công ty tiếp tục hoạt động khai thác đất theo các văn bản số 6619/UBND-QH3 ngày 20/10/2016, số 79/UBND-CN ngày 06/01/2017 của UBND tỉnh và văn bản số 553/UBND-TNMT ngày 02/04/2018 của UBND Thị xã Quảng Yên. Khối lượng đất san lấp đã khai thác năm 2017 là 162.000 m3; địa hình đất thấp nhất ở mực +10m, cao nhất +80m, trên bề mặt địa hình để lộ đất đá gốc, hiện trạng bề mặt không có rừng.

- Hiện trạng mô đất san lấp của công ty TNHH Tập đoàn Xuân Lãm:

- Khu vực khai thác đất có diện tích 13,14ha; hiện đã bóc một phần đất phủ trên bề mặt khoảng 2ha, diện tích còn lại chưa có hoạt động khai thác vẫn còn địa hình nguyên thuỷ; đã được bàn giao cho UBND thị xã Quảng Yên quản lý.

- Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại văn bản số 8532/UBND-XD3 ngày 15/11/2017; năm 2018, UBND thị xã Quảng Yên đã cho phép đơn vị thi công khai thác 75.000m3 để cung cấp san nền dự án bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích lịch sử chính thắng Bạch Đằng giao đoạn 1.

IV.5. Nhận xét chung về hiện trạng 

- Địa điểm này đảm bảo các điều kiện cơ bản cho việc xây dựng dự án mới, ít tốn kém và không ảnh hưởng đến đời sống xã hội trong vùng, phù hợp với đặc điểm về quy hoạch và kế hoạch phát triển nông nghiệp. 

- Điều kiện kinh tế xã hội bảo đảm phù hợp cho công việc sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên do mới bắt đầu hình thành nên hạ tầng cơ sở chưa thể hoàn chỉnh ngay khi bắt đầu thực hiện Dự án. 

- Dự án đầu tư xây dựng Khu mỏ khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch gói nằm trong khu vực quy hoạch sử dụng quỹ đất để phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy sản xuất gạch ngói; chuyển quyền sử dụng đất cho chủ đầu tư. Với tầm quan trọng to lớn về vị trí, chức năng hiện trạng thực tế đất đai chưa được khai thác đúng mức, thì việc phát triển vùng nguyên liệu cho nhà máy là tất yếu và cần thiết.  

III.1. Quy mô đầu tư dự án

Đầu tư xây dựng Khu mỏ khai thác đất làm nguyên liệu sản xuất gạch gói nằm tại xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh. 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha