Giải trình dự án đầu tư công viên nghĩa trang

Giải trình dự án đầu tư công viên nghĩa trang đề nghị Nhà đầu tư chỉnh sửa và bổ sung vào hồ sơ thực hiện dự án đầu tư một số nội dung như sau

Giải trình dự án đầu tư công viên nghĩa trang

  • Mã SP:DADT CVNT
  • Giá gốc:35,000,000 vnđ
  • Giá bán:32,000,000 vnđ Đặt mua

Giải trình dự án đầu tư công viên nghĩa trang

Kính gửi: Công ty cổ phần V4D.

   

Ngày 02 tháng 11 năm 2017, Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư kèm theo hồ sơ thực hiện dự án đầu tư: Công viên Vĩnh Hằng Hà Giang của Công ty cổ phần V4D. Sau khi xem xét hồ sơ và ý kiến thẩm định của các ngành có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Nhà đầu tư chỉnh sửa và bổ sung vào hồ sơ thực hiện dự án đầu tư một số nội dung như sau:

1.  Về đề xuất nhu cầu sử dụng đất dự án đầu tư công viên nghĩa trang Hà Giang

- Đề nghị chỉnh sửa cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (tổng thể khu đất còn thiếu thông tin); trên thực tế khu đất triển khai thực hiện dự án bao gồm: đất tập thể (nhà nước) quản lý và đất đã giao cho hộ gia đình, có hộ sinh sống trong vùng dự án, đất trồng cây hàng năm, đất cây lâu năm và đất thủy sản...; cung cấp bản đồ hiện trạng sử dụng đất.

- Bổ sung giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật: Giải trình về khả năng tài chính về vốn chủ sở hữu 15% tổng vốn đầu tư của dự án.

- Phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên làm rõ phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trước khi triển khai dự án.

2. Mục tiêu dự án: Đề nghị làm rõ mục tiêu hoạt động của dự án; Mã hóa lại ngành nghề kinh doanh dịch vụ mai táng, hỏa táng cho người đã khuất theo đúng mã ngành cấp 4 (9632: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ).

3. Quy mô đầu tư công viên nghĩa trang:

Đề nghị xem xét lựa chọn lại công suất lò hỏa táng cho phù hợp với công suất thiết kế. Quy mô đầu tư của dự án lựa chọn công suất thiết kế cho lò hỏa táng là 10 đến 20 ca/ ngày nhưng trong mục giải trình về công nghệ thực hiện dự án, lựa chọn công nghệ lò hỏa táng với công suất trung bình 6- 8 ca/ngày.

Về quy mô kiến trúc xây dựng: Bổ sung diện tích đất dành cho đầu tư hệ thống cấp nước, hệ thống thoát nước, hệ thống điện chiếu sáng; diện tích khu kỹ thuật; khu lưu trữ tro cốt; nhà tang lễ.

5. Công nghệ của dự án: Đề nghị bổ sung phân tích, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm của các công nghệ trên thế giới và trong nước đang áp dụng và đưa ra phương án lựa chọn được công nghệ cho dự án; Sơ đồ quy trình công nghệ, thuyết minh chi tiết thể hiện đầy đủ các công đoạn trong dây truyền công nghệ, số lượng máy móc thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất.

Bổ sung danh mục, số lượng, mức tiêu hao năng lượng; làm rõ hiệu quả của công nghệ: sau đốt sơ cấp, thứ cấp (lấy xương cốt hay tro cốt).

6. Năng lực tài chính

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự án là 150 tỷ đồng trong đó vốn tự có là 45 tỷ đồng, chiếm 30% tổng mức đầu tư; vốn vay là 105 tỷ đồng, chiếm 70% tổng mức đầu tư.

Tại điểm a, Khoản 2 Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai quy định Điều kiện về năng lực tài chính để bảo đảm việc sử dụng đất theo tiến độ của dự án đầu tư được quy định như sau: “Có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất dưới 20 héc ta; không thấp hơn 15% tổng mức đầu tư đối với dự án có quy mô sử dụng đất từ 20 héc ta trở lên” và điểm b, khoản 2 Điều 14, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định “Có khả năng huy động vốn để thực hiện dự án từ các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài và các tổ chức, cá nhân khác”.

Đề nghị nhà đầu tư bổ sung giải trình về khả năng tài chính về vốn chủ sở hữu còn lại là 20 tỷ đồng theo đề xuất thực hiện dự án 15% tổng vốn đầu tư của dự án (Gồm: Biên bản góp vốn của các cổ đông; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng); các tài liệu chứng minh nguồn vốn vay còn lại 85 tỷ đổng.

Hồ sơ sau khi được chỉnh sửa, bổ sung có kèm theo văn bản giải trình các nội dung chỉnh sửa (lập 02 Bộ) gửi về Trung tâm Hành chính công tỉnh, để xem xét, tổng hợp thực hiện các bước tiếp theo./.

GIẢI TRÌNH

V/v Xin trả lời ý kiến về thuyết minh dự án Công viên Vĩnh Hằng Hà Giang.

----------------

 

Kính gửi: - UBND Tỉnh Hà Giang;

- Sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Hà Giang;

- UBND Huyện Vị Xuyên;

- Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hà Giang;

- Sở Xây dựng tỉnh Hà Giang;

 

Mục tiêu đầu tư của dự án: Xây dựng Công viên Vĩnh Hằng Hà Giang

1. Giải trình của Chủ Đầu tư dự án về ý kiến của UBND huyện Vị Xuyên:  

- Hiện trạng khu đất: Khu đất hiện tại là đất rừng trồng, đất trồng lúa, đất ở nông thôn và nuôi trồng thủy sản. Số liệu sẽ được cập nhật lại theo báo cáo kết qua đo đạc ngày 30/10/2017 của Sở TN&MT kết hợp với bộ phận địa chính huyện.

- Phương án bồi thường và GPMB: Chủ đầu tư sẽ phối hợp với huyện xây dựng phương án đền bù trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí đền bù sẽ do UBND tỉnh chi trả không nằm trong dự toán tổng mức đầu tư của dự án.

- Thời gian thực hiện dự án: Do tính đặc thù của dự án. Chủ đầu tư đề nghị được cấp đất lâu dài vĩnh viễn.

- Nôi dung sự cần thiết của dự án: Do đạc tính của các vùng miền khác nhau nên chủ đầu tư không so sánh tỷ lệ hỏa táng giữa Hà Nội, Phú Thọ với Hà Giang vì số liệu sẽ đưa ra kết quả không chính xác do phong tục tập quán và quỹ đất từng vùng khác nhau.

2. Giải trình của Chủ Đầu tư dự án về ý kiến của Sở Tài nguyên và Môi Trường:  

- Hiện trạng khu đất: Khu đất hiện tại là đất rừng trồng, đất trồng lúa, đất ở nông thôn và nuôi trồng thủy sản. Số liệu sẽ được cập nhật lại theo báo cáo kết qua đo đạc ngày 30/10/2017 của Sở TN&MT.

- Phương án bồi thường và GPMB: Chủ đầu tư sẽ phối hợp với huyện xây dựng phương án đền bù trình UBND tỉnh phê duyệt nguồn kinh phí đền bù sẽ do UBND tỉnh chi trả không nằm trong dự toán tổng mức đầu tư của dự án.

3. Giải trình của Chủ Đầu tư dự án về ý kiến của Sở Khoa học và Công nghệ:  

- Công nghệ lò hỏa táng: Hiện tại chủ đầu tư đã tìm hiểu công nghệ về lò hỏa táng có đề xuất 2 phương án sử dụng lò đốt của Mỹ hoặc Thụy Điển phương án chọn sẽ được phân tích kỹ trong giai đoạn thiết kế chi tiết.

Thông số kỹ thuật chính:

- Tốc độ hỏa táng: 75 kg /giờ;

- Nhiệt độ ổn định: 850 -1150 độ C;

- Nhiên liệu: điện;

 - Tự động cài đặt cho mỗi lò hỏa táng, kiểm soát ô nhiễm khí thải, năng suất trung bình 6 - 10 ca hỏa táng/ngày;

-  Sản phẩm đầu ra là tro cốt.

4. Giải trình của Chủ Đầu tư dự án về ý kiến của Sở Xây dựng:  

- Quy mô đầu tư: Công suất dự án 10- 20 ca/ ngày sẽ bao gồm 02 lò đốt mỗi lò có công suất 6- 10 ca ngày.

- Do diện tích xây dựng hệ thốc cấp nước, thoát nước, cấp điện sẽ được cập nhập bổ sung trong thiết kế chi tiết.

        Một số dịch vụ và hạng mục trong dự án như: Dịch vụ mai táng( 01 nhà tang lễ 500m2); Dịch vụ tổ chức tang lễ nằm trong hạng mục khu dịch vụ chung 1,4 Ha.

5. Giải trình của Chủ Đầu tư dự án về ý kiến của Sở Kế hoạch & Đầu tư:  

- Chỉnh sửa cơ cấu hiện trạng sử dụng đất (tổng thể khu đất còn thiếu thông tin); trên thực tế khu đất triển khai thực hiện dự án bao gồm: đất tập thể (nhà nước) quản lý và đất đã giao cho hộ gia đình, có hộ sinh sống trong vùng dự án, đất trồng cây hàng năm, đất cây lâu năm và đất thủy sản...; cung cấp bản đồ hiện trạng sử dụng đất. (đã chỉnh sửa)

- Bổ sung giải trình việc đáp ứng các điều kiện giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của pháp luật: Giải trình về khả năng tài chính về vốn chủ sở hữu 15% tổng vốn đầu tư của dự án. (sẽ bổ sung giải trình và xác nhận của ngân hàng)

- Phối hợp với UBND huyện Vị Xuyên làm rõ phương án tổng thể bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư trước khi triển khai dự án. (sẽ chỉnh sửa và bổ sung phương án cụ thể với huyện)

- Đề nghị làm rõ mục tiêu hoạt động của dự án; Mã hóa lại ngành nghề kinh doanh dịch vụ mai táng, hỏa táng cho người đã khuất theo đúng mã ngành cấp 4 (9632: Hoạt động dịch vụ phục vụ tang lễ);  đã chỉnh sửa trong báo cáo.

- Quy mô đầu tư của dự án lựa chọn công suất thiết kế cho lò hỏa táng là 10 đến 20 ca/ ngày nhưng trong mục giải trình về công nghệ thực hiện dự án, lựa chọn công nghệ lò hỏa táng với công suất trung bình 6- 10 ca/ngày. ( Để phân kỳ đầu tư chủ đầu tư lựa chọn phương án sử dụng 02 lò đốt mỗi lò công suất 6- 10 ca/ngày.

- Bổ sung phân tích, so sánh, đánh giá ưu nhược điểm của các công nghệ trên thế giới và trong nước đang áp dụng và đưa ra phương án lựa chọn được công nghệ cho dự án; Sơ đồ quy trình công nghệ, thuyết minh chi tiết thể hiện đầy đủ các công đoạn trong dây truyền công nghệ, số lượng máy móc thiết bị, thông số kỹ thuật, năm sản xuất như sau:

Công nghệ lò hỏa táng: Hiện tại chủ đầu tư đã tìm hiểu công nghệ về lò hỏa táng có đề xuất 2 phương án sử dụng lò đốt của Mỹ hoặc Thụy Điển phương án chọn sẽ được phân tích kỹ trong giai đoạn thiết kế chi tiết đây là công nghệ tiên tiến nhất đang được thế giới sử dụng và các lò đốt tại Văn Điển hà nội hay phú thọ hiện sử dụng công nghệ này.

Thông số kỹ thuật chính:

- Tốc độ hỏa táng: 75 kg /giờ;

- Nhiệt độ ổn định: 850 -1150 độ C;

- Nhiên liệu: điện;

 - Tự động cài đặt cho mỗi lò hỏa táng, kiểm soát ô nhiễm khí thải, năng suất trung bình 6 - 10 ca hỏa táng/ngày;

-  Sản phẩm đầu ra là tro cốt.

- Năm sản xuất 2017 trở lên

- Bổ sung giải trình về khả năng tài chính về vốn chủ sở hữu còn lại là 20 tỷ đồng theo đề xuất thực hiện dự án 15% tổng vốn đầu tư của dự án (Gồm: Biên bản góp vốn của các cổ đông; Giấy xác nhận số dư tài khoản tiền gửi tại Ngân hàng); các tài liệu chứng minh nguồn vốn vay còn lại 85 tỷ đổng. ( chủ đầu tư sẽ bổ sung xác nhận cho vay vốn của ngân hàng?

Xin chân thành cám ơn!

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha