Dự án đầu tư và Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Chuyên tư vấn lập dự án đầu tư và lập báo cáo đánh giá tác động môi trường cho các dự án đầu tư trên phạm vi toàn quốc, thiết kế, giám sát xây dựng các công trình công nghiệp và công trình dân dụng, tư vấn thiết kế hệ thống xử lý nước thải...

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ MẪU

  Dự án đầu tư xây dựng công trình là tập hợp các đề xuất có liên quan đến việc bỏ vốn để xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo những công trình xây dựng nhằm mục đích phát triển, duy trì, nâng cao chất lượng công trình hoặc sản phẩm, dịch vụ trong một thời gian nhất định.

  42 Sản phẩm 131,107 lượt xem

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ TRANG TRẠI CHĂN NUÔI

  Lập dự án đầu tư trang trại chăn nuôi để chứng minh cho người quyết định đầu tư thấy được sự cần thiết, mục tiêu, hiệu quả đầu tư của dự án; làm cơ sở cho người bỏ vốn (cho vay vốn) xem xét hiệu quả dự án và khả năng hoàn trả vốn để quyết định đầu tư.

  7 Sản phẩm 59,039 lượt xem

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

  Báo cáo đánh giá tác động môi trường ĐTM

  Đánh giá tác động môi trường viết tắt ĐTM (Environmental Impact Assessment- EIA) là việc phân tích, dự báo tác động đến môi trường của dự án cụ thể để đưa ra biện pháp bảo vệ khi triển khai dự án đó.

  21 Sản phẩm 81,103 lượt xem

 • GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

  16 Sản phẩm 8,548 lượt xem

 • DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH

  DỰ ÁN ĐẦU TƯ KHU DU LỊCH

  Lập dự án đầu tư khu du lịch để các cơ quan quản lý nhà nước xem xét sự phù hợp của dự án đối với quy hoạch phát triển kinh tế-xã hội, quy hoạch phát triển ngành và quy hoạch xây dựng; đánh giá tác động về sự ảnh hưởng của dự án tới môi trường, mức độ an toàn đối với các công trình lân cận;

  8 Sản phẩm 22,276 lượt xem

 • BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

  BÁO CÁO KINH TẾ KỸ THUẬT

  Báo cáo kinh tế kỹ thuật là tập hợp các số liệu, dữ liệu phân tích, đánh giá, đề xuất chính thức về nội dung của dự án theo phương án đã được chủ đầu tư lựa chọn bao gồm cả thuyết minh dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình..

  3 Sản phẩm 10,234 lượt xem

 • LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

  LẬP HỒ SƠ MỜI THẦU

  Công ty Minh Phương Corp. là nhà tư chuyên về Tư vấn đấu thầu – lập kế hoạch đấu thầu – lập hồ sơ mời thầu – chuẩn bị hồ sơ dự thầu các gói thầu tư vấn quản lý dự án, tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát xây dựng cho các công trình xây dựng và gói thầu mua sắm thiết bị máy móc.

  6 Tin tức 15,486 lượt xem

 • QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  QUẢN LÝ DỰ ÁN ĐẦU TƯ

  Việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư được thực hiện theo quy định của pháp Luật về đầu tư; việc thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư công, dự án PPP được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công, pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

  18 Tin tức 6,216 lượt xem

 • THIẾT KẾ QUY HOACH

  THIẾT KẾ QUY HOACH

  Thuyết minh về quy mô, tính chất của dự án; hiện trạng, ranh giới khu đất; thuyết minh về sự phù hợp với quy hoạch (nếu có), kết nối giao thông, hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án; thuyết minh về giải pháp thiết kế sơ bộ;

  5 Tin tức 2,387 lượt xem

 • Đề án bảo vệ môi trường

  Đề án bảo vệ môi trường

  Đề án bảo vệ môi trường là tuyên bố cuối cùng tác động môi trường các nhân viên xem xét tác động môi trường liên quan đến việc xây dựng và hoạt động của nhà máy này áp dụng đối với hành động của người được cấp giấy phép làm ảnh hưởng đến tài nguyên môi trường được đánh giá

  4 Sản phẩm 15,171 lượt xem