Dự án đầu tư nhà máy dệt may hàng xuất khẩu

Dự án đầu tư nhà máy dệt may hàng xuất khẩu

Dự án đầu tư nhà máy dệt may hàng xuất khẩu

  • Mã SP:DA DMay
  • Giá gốc:65,000,000 vnđ
  • Giá bán:60,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư nhà máy dệt may hàng xuất khẩu

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu Nhà đầu tư

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

I.4. Thời hạn đầu tư:

I.5. Cơ sở pháp lý triển khai dự án

I.6. Tính pháp lý liên quan đến quản lý xây dựng

I.7. Cam kết của nhà đầu tư

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG

II.1. Nền kinh tế Việt Nam

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2020

II.1.2. Kết cấu dân số

II.1.3. Tập tính tiêu dùng

II.1.4. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Long An.

II.2. Thị trường dệt may tại Việt Nam.

II.2.1. Tổng quan

II.2.2. Phân tích và dự báo nhu cầu thị trường

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ

III.1. Khái quát chung và sự cần thiết phải đầu tư dự án

III.2. Mục tiêu đầu tư

III.3. Sự cần thiết phải đầu tư

III.4. Đánh giá chung về điều kiện xây dựng - những lợi thế và hạn chế:

CHƯƠNG IV: ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án

IV.2.1. Địa hình địa mạo:

IV.2.2. Địa chất công trình:

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án

IV.4. Nhận xét chung về hiện trạng

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ

V.1. Hình thức đầu tư

V.2. Phương án công nghệ

V.2.1. Phương án công nghệ:

V.2.2. Thiết bị sản xuất

V.2.3. Nhu cầu đầu vào và các giải pháp đảm bảo

V.3. Giải pháp về sản phẩm

V.4. Quy mô xây dựng

V.5. Quy mô thiết kế các hạng mục công trình:

V.5.1. San nền:

V.5.2. Hệ thống tường rào bao quanh bảo vệ

V.5.3. Xây dựng nhà xưởng và các công trình phụ trợ

V.5.4. Xây dựng hệ thống đưòng giao thông nội bộ:

V.5.5. Xây dựng hệ thống thoát nước:

V.5.6. Xây dựng hệ thống cấp nước sinh hoạt và cứu hoả:

V.5.7. Xây dựng hệ thống xử lý chất thải:

V.5.8. Xây dựng hệ thống chiếu sáng đường giao thông nội bộ

V.5.9. Nguồn điện và hệ thống phân phối

CHƯƠNG VI: PHƯƠNG ÁN VẬN HÀNH VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

VI.1. Sơ đồ tổ chức công ty - Mô hình tổ chức

VI.2. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động

VI.3. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành

CHƯƠNG VII: PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH

VII.1. Chương trình chuẩn bị việc thực hiện dự án.

VII.2. Công tác đấu thầu.

VII.3. Các công trình phục vụ thi công xây lắp:

VII.4. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án

VII.5. Dự kiến kế hoạch đấu thầu của dự án

VII.5.1. Dự kiến kế hoạch đấu thầu

VII.5.2. Phần công việc không đấu thầu

VII.5.3. Phần công việc chỉ định thầu:

VII.5.4. Phần công việc cho chào hàng cạnh tranh:

VII.5.5. Phần đấu thầu:

VII.6. Giải pháp thi công xây dựng

VII.7. Hình thức quản lý dự án

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCC

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường

VIII.1.1. Giới thiệu chung

VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường

VIII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng

VIII.1.4. Tác động của dự án tới môi trường

VIII.1.5. Biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu các tác động tiêu cực

VIII.1.6. Mức độ ảnh hưởng tới môi trường

VIII.1.7. Giải pháp khắc phục ảnh hưởng tiêu cực của dự án tới môi trường

VIII.1.8. Kết luận

VIII.2. Các biện pháp phòng cháy chữa cháy

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ

IX.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư

IX.2. Nội dung Tổng mức đầu tư

IX.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt

IX.2.2. Chi phí thiết bị

IX.2.3. Chi phí quản lý dự án

IX.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm

IX.2.5. Chi phí khác

IX.2.6. Dự phòng chi

IX.2.7. Chi phí về đất

IX.2.8. Lãi vay của dự án

IX.3. Tổng mức đầu tư dự kiến:

CHƯƠNG X: VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án

X.2. Tiến độ sử dụng vốn

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ - TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán

XI.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án

XI.3. Đánh giá ảnh hưởng kinh tế - xã hội

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

XII.1. Kết luận

XII.2. Kiến nghị

 


GIỚI THIỆU NHÀ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu Nhà đầu tư

- Tên công ty: Công ty TNHH Tập đoàn 15/04

- Địa chỉ: 312/1 Nguyễn Trãi, Phường 08, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.  

- Điện thoại: 0911276699

- Đại diện: Võ Đức Cảnh  ;  Chức vụ: Giám Đốc

- Ngành nghề chính: Xây dựng dân dụng, công trình công nghiệp, Kinh doanh dệt may, sản xuất dệt may, đầu tư cụm công nghiệp và xuất nhập khẩu..…

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (028) 35146426;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án

- Tên dự án: Nhà máy dệt may 15/4.

- Địa điểm: Tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An;

- Quỹ đất của dự án 10.800 m2.

- Mục tiêu đầu tư: Nhà máy dệt may 15/4 được đầu tư xây dựng mới hoàn toàn theo mô hình là một khu nhà máy dệt may hiện đại, đạt tiêu chuẩn. Công ty dự kiến đầu tư xây dựng dự án với quy mô xây dựng là nhà xưởng, xây dựng nhà kho, nhà văn phòng, công trình công cộng theo yêu cầu, các công trình hạ tầng và cảnh quan sẽ được bố trí hài hoà tự nhiên phục vụ tốt nhu cầu của người lao động.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian xây dựng: dự kiến từ tháng 10 năm 2022 đến tháng 10 năm 2023.

+ Thời gian vận hành kinh doanh: từ quý 4 năm 2023.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty TNHH Tập đoàn 15/04 trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài.

-  Nguồn vốn đầu tư: (đầu tư bằng nguồn vốn tự có và nguồn vốn huy động từ các thành phần kinh tế khác kể cả nguồn vốn vay.)

I.4. Thời hạn đầu tư:

- Thời hạn đầu tư của dự án 50 năm

 

Công ty TNHH Tập đoàn 15/04

 -----------------

Số: 01 - BB/CP

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

--------o0o--------

Long An , ngày     tháng 10 năm 2021

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Công ty TNHH Tập đoàn 15/04

( V/v: Quyết định đầu tư Dự án Nhà máy dệt may 15/4 tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An )

Hôm nay, ngày    tháng 07 năm 2021 Tại trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn 15/04

Mã số doanh nghiệp:0316753899 - do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố HCM cấp.

Địa chỉ trụ sở: Thôn 1, Xã Hòa Hậu, Huyện Lý Nhân, Tỉnh Long An , Việt Nam.

Điện thoại: 0912276699  Fax:………………….……………

Số tài khoản: ...  

Email: ..... 

Website: .......

Công ty TNHH Tập đoàn 15/04 tổ chức họp theo sự triệu tập của Chủ tịch hội đồng quản trị là Ông/Bà Võ Đức Cảnh

Thời gian tiến hành cuộc họp bắt đầu từ: 8.00h đến 11.00h

Chủ toạ cuộc họp: Ông/Bà Võ Đức Cảnh

Thư ký cuộc họp: Ông/Bà …………………..

Thành phần tham dự cuộc họp cụ thể:

1. Ông/Bà Võ Đức Cảnh – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ ……… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

2. Ông/Bà ………………….. – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ …… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

3. Ông/Bà …………………..  – Cổ đông sáng lập (Nắm giữ …… cổ phần chiếm ……… tổng vốn điều lệ, tương ứng với ……………… số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết)

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

+ Số cổ đông có mặt:…………

+ Số cổ đông vắng mặt: …………

+ Số cổ đông được uỷ quyền: ……………….

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Đại hội cổ đông có đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật.

Nội dung của cuộc họp: Quyết định đầu tư Dự án Nhà máy dệt may 15/4tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An

DIỄN BIẾN CUỘC HỌP

Chủ toạ cuộc họp, Ông/Bà Võ Đức Cảnh đọc dự thảo Quyết định đầu tư với nội dung cụ thể như sau:

Công ty TNHH Tập đoàn 15/04 dự kiến đầu tư Dự án Nhà máy dệt may 15/4tại thị trấn Tân Hưng, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An . Trong đó:

- Tổng mức đầu tư của dự án: 125.000.000.000 đồng.

( Một trăm hai mươi lăm tỷ đồng)

Trong đó:

+ Vốn tự có (50%) : 62.500.000.000 đồng.

+ Vốn vay - huy động (50%) :  62.500.000.000 đồng.

- Diện tích đất, mặt nước, mặt bằng dự kiến sử dụng: 10.8000m2.

- Công suất thiết kế và sản phẩm/dịch vụ cung cấp:

STT

LOẠI ĐẤT

 DIỆN TÍCH (m2)

 TỶ LỆ (%)

1

Đất xây dựng nhà xưởng

 6,000

55.56

2

Đất công trình phụ trợ

 600

5.56

3

Sân bãi, giao thông nội bộ + cây xanh

 4,200

38.89

 

TỔNG CỘNG

 10,800

100%

 

- Quy mô kiến trúc xây dựng:

STT

Tên công trình

Diện tích (m2)

Ghi chú

1

Tầng trệt (bao gồm Kho, xưởng)

 6,000

 

2

Khu xử lý nước thải

 300

 

3

Khu nhà kho chứa hàng

 300

 

4

Tầng lửng (Nhà ăn, Phòng thay đồ)

 1,200

 

5

Tầng 1 (Khu văn phòng, xưởng)

 3,500

 

6

Sân bãi, giao thông nội bộ + cây xanh

 4,200

 

 

Tổng cộng:

 10,800

 

 - Tiến độ thực hiện dự án

Tiến độ thực hiện: 12 tháng kể từ ngày cấp Quyết định chủ trương đầu tư, trong đó các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư:

STT

Nội dung công việc

Thời gian

1

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư

Quý IV/2021

2

Thủ tục phê duyệt đồ án quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500

Quý I/2022

3

Thủ tục phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường

Quý II/2022

4

Thủ tục giao đất, thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất

Quý II/2022

5

Thủ tục liên quan đến kết nối hạ tầng kỹ thuật

Quý III/2022

6

Thẩm định, phê duyệt TKCS, Tổng mức đầu tư và phê duyệt TKKT

Quý III/2022

7

Cấp phép xây dựng (đối với công trình phải cấp phép xây dựng theo quy định)

Quý IV/2022

8

Thi công và đưa dự án vào khai thác, sử dụng

Quý IV/2023

 

II    Thảo luận.

 

 

Biểu quyết

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí về nội dung cụ thể của dự thảo Quyết định.

Tán thành: 100% cổ đông dự họp tán thành tương đương 100% phiếu biểu quyết.

Không tán thành: không

Ý kiến khác: không

Đại hội đồng cổ đông nhất trí uỷ quyền cho Ông/Bà Võ Đức Cảnh – chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị đại diện công ty thực hiện các thủ tục đầu tư.

Biên bản này được đọc lại tại Đại hội và được toàn thể Hội đồng nhất trí thông qua.

Cuộc họp kết thúc lúc 11 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

CHỦ TOẠ

 

Võ Đức Cảnh

 

xem thêm Dự án đầu tư nhà máy dệt may hàng xuất khẩu

 

 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha