Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khách sạn Full Man

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khách sạn

Báo cáo đánh giá tác động môi trường Khách sạn Full Man

  • Mã SP:DTM KS
  • Giá gốc:90,000,000 vnđ
  • Giá bán:80,000,000 vnđ Đặt mua

Báo cáo đánh giá tác động môi trường 

MỤC LỤC.. 1

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.. 5

DANH MỤC CÁC BẢNG.. 6

DANH MỤC HÌNH VẼ.. 7

TÓM TẮT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 8

1.1  TÊN DỰ ÁN.. 8

1.2  CHỦ DỰ ÁN.. 8

1.3  VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN.. 8

1.4  NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 9

MỞ ĐẦU.. 13

1     XUẤT XỨ DỰ ÁN.. 13

1.1         Tóm tắt xuất xứ, hoàn cảnh ra đời của dự án. 13

1.1         Cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt dự án đầu tư. 14

1.2         Mối quan hệ của dự án với các quy hoạch phát triển do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt. 14

2     CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN ĐTM. 14

2.1         Các văn bản pháp luật 14

2.2         Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng. 16

2.3         Các tài liệu, dữ liệu do chủ dự án tự tạo lập được sử dụng trong quá trình đánh giá tác động môi trường. 17

3     PHƯƠNG PHÁP ÁP DỤNG TRONG QUÁ TRÌNH ĐTM... 17

4     TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐTM... 19

CHƯƠNG I  MÔ TẢ TÓM TẮT DỰ ÁN.. 21

1.1  TÊN DỰ ÁN.. 21

1.2  CHỦ DỰ ÁN.. 21

1.3  VỊ TRÍ ĐỊA LÝ DỰ ÁN.. 21

1.4  NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN.. 23

1.4.1          Mô tả mục tiêu của dự án. 23

1.4.2          Khối lượng và quy mô các hạng mục dự án. 25

1.4.3          Mô tả biện pháp, khối lượng thi công xây dựng công trình của dự án. 32

1.4.4          Công nghệ sản xuất, vận hành. 34

1.4.5          Danh mục máy móc, thiết bị 35

1.4.6          Nguyên, nhiên, vật liệu (đầu vào) và các chủng loại sản phẩm (đầu ra) của dự án  36

1.4.7.         Tiến độ thực hiện dự án. 37

1.4.8.         Vốn đầu tư. 37

1.4.9          Tổ chức quản lý và thực hiện dự án. 38

CHƯƠNG II.ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN VÀ KINH TẾ XÃ HỘI KHU VỰC THỰC THI DỰ ÁN   39

2.1  ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN.. 39

2.1.1          Đặc điểm địa hình, địa chất 39

2.1.2          Điều kiện khí tượng – thủy văn. 39

2.1.3          Đặc điểm thuỷ văn. 43

2.1.4          Hiện trạng chất lượng các thành phần môi trường vật lý. 44

2.1.4.1          Hiện trạng môi trường không khí. 44

2.1.4.2          Hiện trạng môi trường đất 46

2.1.4.3          Hiện trạng môi trường nước ngầm.. 47

2.1.4.4          Hiện trạng môi trường nước mặt 48

2.1.5             Hiện trạng tài nguyên sinh học. 48

2.2  ĐIỀU KIỆN KINH TẾ - XÃ HỘI 49

CHƯƠNG III ĐÁNH GIÁ CÁC TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 51

3.1  ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG.. 51

3.1.1          Đánh giá tác động trong giai đoạn chuẩn bị của dự án. 51

3.1.1.1          Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 51

3.1.1.2          Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 52

3.1.2          Đánh giá tác động trong giai đoạn thi công xây dựng. 52

3.1.2.1          Nguồn gây tác động trong giai đoạn xây dựng. 52

3.1.2.2          Đối tượng và qui mô bị tác động trong giai đoạn xây dựng. 53

3.1.2.3          Đánh giá tác động trong giai đoạn xây dựng. 55

3.1.3          Đánh giá tác động trong giai đoạn hoạt động. 80

3.1.4          Tác động do các rủi ro sự cố. 90

3.1.4.1          Trong giai đoạn thi công xây dựng. 90

3.1.4.2          Trong giai đoạn vận hành của dự án. 91

3.2  NHẬN XÉT VỀ MỨC ĐỘ CHI TIẾT, ĐỘ TIN CẬY CỦA ĐÁNH GIÁ.. 92

CHƯƠNG IV  BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC, VÀ PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG.. 93

A.   BIỆN PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG TIÊU CỰC.. 93

4.1  TRONG GIAI ĐOẠN CHUẨN BỊ 93

4.1.1          Nguồn gây tác động liên quan đến chất thải 93

4.1.2          Nguồn gây tác động không liên quan đến chất thải 94

4.2  TRONG GIAI ĐOẠN THI CÔNG.. 94

4.2.1          Phương án tổ chức thi công. 94

4.2.2          Phương án xử lý đất đào. 95

4.2.3          Xử lý mạch nước ngầm khi thi công. 95

4.2.4          Giảm thiểu bụi và khí thải 96

4.2.5          Giảm thiểu tiếng ồn. 97

4.2.6          Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 98

4.2.7          Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn. 99

4.2.8          Biện pháp an toàn lao động. 100

4.2.9          Các vấn đề xã hội 101

4.2.10       Đối với an toàn giao thông. 101

4.2.11       Biện pháp vệ sinh môi trường. 101

4.3  TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH.. 102

4.3.1          Giảm thiểu ô nhiễm do nước thải 102

4.3.2          Giảm thiểu ô nhiễm do chất thải rắn. 108

4.3.3          Ô nhiễm không khí, tiếng ồn. 110

4.3.4          Giảm thiểu tác động đến con người và môi trường xung quanh. 112

B.    BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ ĐỐI VỚI CÁC RỦI RO, SỰ CỐ.. 113

4.4  TRONG GIAI ĐOẠN XÂY DỰNG.. 113

4.4.1          Sự cố khi xảy ra trong quá trình thi công tầng hầm.. 113

4.4.2          Biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng cháy chữa cháy. 113

4.4.3          Phòng ngừa tai nạn lao động. 113

4.4.4          Rò rỉ hóa chất, nguyên nhiên liệu, khí gas. 114

4.5  TRONG GIAI ĐOẠN VẬN HÀNH.. 114

4.5.1          Phòng ngừa sự cố vỡ đường ống nước. 114

4.5.2          Phòng chống cháy nổ và sự cố. 115

CHƯƠNG V  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ VÀ GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 117

5.1  CHƯƠNG TRÌNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG.. 117

5.2  CHƯƠNG TRÌNH GIÁM SÁT MÔI TRƯỜNG.. 121

5.2.1.1          Giai đoạn xây dựng. 121

5.2.1.2          Giai đoạn hoạt động. 122

5.3  CHI PHÍ LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN.. 122

CHƯƠNG VI  THAM VẤN Ý KIẾN CỘNG ĐỒNG.. 123

6.1. Ý kiến của Uỷ ban nhân dân cấp Xã. 123

6.2. Ý kiến phản hồi  của chủ dự án đối với các đề xuất, kiến nghị, yêu cầu của các cơ quan, tổ chức được tham vấn. 123

KẾT LUẬN KIẾN NGHỊ VÀ CAM KẾT.. 124

TÀI LIỆU THAM KHẢO.. 126

 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha