ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG CAO TỐC

Báo cáo đánh giá tác động môi trường được bao phủ bởi Hội đồng chỉ thị Châu Âu 85/337/EEC

Ngày đăng: 07-02-2017

532 lượt xem

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ĐƯỜNG CAO TỐC
Báo cáo đánh giá tác động môi trường
được bao phủ bởi Hội đồng chỉ thị Châu Âu 85/337/EEC như sửa đổi bởi Hội đồng chỉ thị 97/11/EC đánh giá những ảnh hưởng của một số dự án công cộng và tư nhân về môi trường.
Chỉ thị này được thực hiện trong các dự án đường ô tô cơ quan thông qua quy định phần 105A lộ đạo luật năm 1980 như sửa đổi bằng cách quy định các đường cao tốc (đánh giá của hiệu ứng môi trường) năm 1994 và đường cao tốc (đánh giá của hiệu ứng môi trường) năm 1999 khi sửa đổi bởi các đường cao tốc (Báo cáo đánh giá tác động môi trường) năm 2007 quy định.
Liên minh châu Âu Hội đồng chỉ thị 97/11/EC
Liên minh châu Âu Hội đồng chỉ thị 97/11/EC quy định rằng các 'chính sách của cộng đồng về môi trường dựa trên các nguyên tắc phòng ngừa và trên nguyên tắc phòng ngừa hành động cần được thực hiện, thiệt hại môi trường nên là một ưu tiên được sửa chữa tại nguồn và người gây ô nhiễm phải trả tiền'.
Mà yêu cầu một đánh giá các dự án cần phải yêu cầu để phát triển sự đồng ý và chấp thuận này chỉ nên được cấp sau khi hoàn tất việc đánh giá. Việc đánh giá tác động môi trường phải xác định, mô tả và đánh giá một cách thích hợp tác động của dự án trên:
• con người, động vật và thực vật;
• đất, nước, không khí, khí hậu và cảnh quan;
• vật liệu tài sản và di sản văn hóa;
• sự tương tác giữa các yếu tố đã đề cập trong lần đầu tiên, thứ hai và thứ ba indents.
Đường cao tốc (đánh giá tác động môi trường) quy định năm 1994
Đường cao tốc (đánh giá của hiệu ứng môi trường) quy định năm 1994 quy định sửa đổi phần 105A năm 1980 luật đường cao tốc, thực hiện ở Anh và xứ Wales hội đồng chỉ thị 85/337/EEC của ngày 27 tháng 6 năm 1985 đánh giá một số dự án công cộng và tư nhân trên môi trường trong cho đến nay như chỉ thị ảnh hưởng đến các dự án xây dựng hoặc cải thiện các đường cao tốc cho các thư ký của nhà nước về vận chuyển và Wales là chính quyền Quốc lộ.


Các quy định yêu cầu bộ trưởng ngoại giao để thực hiện một bản án là để cho dù một dự án nằm trong phụ lục I của chỉ thị hoặc trong phụ lục II và có thể có tác động đáng kể đến môi trường. Nó cũng phần nào đặt ra những gì các báo cáo môi trường cần phải bao gồm cho một dự án.
Quy định đường cao tốc (đánh giá tác động môi trường) năm 2007.
Pháp luật này là luật pháp chính mà đánh giá tác động môi trường (EIAs) được thực hiện ở Vương Quốc Anh. Theo luật này đặc điểm của một dự án phải được xem xét có coi (inter alia):
• Việc sử dụng vật liệu tự nhiên;
• Sản xuất xử lý chất thải; và
• Ô nhiễm và phiền hà.
Điều này có thể được hiểu theo hai cách; một là các đặc tính của dự án phải được đánh giá khi xem xét từng khu vực chủ đề (ví dụ như các tác động về sử dụng tài nguyên thiên nhiên sinh thái, loại đất, cảnh quan vv) hoặc đánh giá nêu trên phải được thực hiện như một phần của việc đánh giá dự án.
Theo pháp luật một mô tả về các tác dụng đáng kể khả năng của một dự án được đề xuất vào môi trường là bắt buộc. Điều này nên bao gồm các hiệu ứng trực tiếp và gián tiếp, hiệu ứng phụ, tích lũy, ngắn, Trung và dài hạn, vĩnh viễn và tạm thời, tích cực và tiêu cực của sự phát triển, kết quả từ:
• Sự tồn tại của dự án;
• Việc sử dụng tài nguyên thiên nhiên;
• Phát thải các chất ô nhiễm; và
• Loại bỏ chất thải.

XEM TIN TIẾP THEO

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha