BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN

Mục đích báo cáo tiến độ thực hiện dự án là thường xuyên kiểm tra sự phù hợp của tiến độ công việc với dự án, có thể can thiệp bất kỳ sự trì hoãn nào

Ngày đăng: 27-11-2016

885 lượt xem

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ
Mục
đích báo cáo tiến độ thực hiện dự án là thường xuyên kiểm tra sự phù hợp của tiến độ công việc với dự án, có thể can thiệp bất kỳ sự trì hoãn nào và ra quyết định hành động ngay tức khắc. Rõ ràng là bất kỳ sự chậm trễ nào về các nhiệm vụ thuộc quá trình phát triển quan trọng của dự án và ngay lập tức tới hạn phải được loại bỏ.
  Mục đích của việc lập và quản lý tiến độ là thiết lập trình tự thực hiện các nhiệm vụ theo mục tiêu đặt ra, phù hợp với điểu kiện thực hiện cụ thể, những yêu cầu nhất định về nhân lực, thiết bị, vật tư, tài chính và quy định của pháp luật để hoàn thành dự án hay công trình với chất lượng tốt nhất, thời gian xây dựng ngắn nhất và chi phí thấp nhất.
   Nhiệm vụ của theo dõi tiến độ dự án: Ứng phó kịp thời, đề ra các biện pháp khắc phục, kiến nghị phát sinh và các bài học thu được, nhằm đạt được các mục tiêu đề ra.  Bất kỳ thay đổi trong lịch trình (hoặc thời gian nhiệm vụ hợp lý) về nhiệm vụ sau này (sẽ được thực hiện). Ứng phó kịp thời, đề ra các thủ pháp khắc phục, kiến nghị nảy sinh và các bài học thu được, nhằm đạt tới các mục tiêu đề ra.
   Các cuộc họp báo cáo tiến độ thực hiện dự án thường xuyên của các nhà lãnh đạo của các tổ chức quản lý dự án để đảm bảo tính thống nhất của tất cả các quyết định và thực hiện chính xác . Thực hiện một báo cáo để các cấp quản lý giám sát được quá trình , nguyên nhân và các hành động dẫn đến sự chậm trễ của tiến độ dự án để giảm bớt chúng. Giám sát và phân tích lý do thường xuyên cần phải được thực hiện là những yếu tố quan trọng của sự kịp thời.


Tiến độ dự án giám sát và định nghĩa về tiến độ dự án:
Tiến độ được tính toán để cung cấp thông tin về tiến độ của dự án hướng tới mục tiêu của nó. Về bản chất, tiến độ đại diện cho sự khác biệt giữa hai cách tính có cùng tính chất. Nó có thể dự báo thời gian, dự toán, dự báo phí hoặc bất kỳ đơn vị khác sử dụng trong dự án và đại diện của một "khoảng cách đến mục tiêu" nhất định. Các biểu hiện sử dụng ở đây cũng là "phần còn lại để làm", ngay cả khi khái niệm này thường được cung cấp giá trị.
  Kế hoạch của chúng tôi là  miêu tả chung các công việc đã thực hiện và những vấn đề chú ý đã gặp phải. Báo cáo tỷ lệ hoàn tất các hạng mục so với tiến độ. Kiểm kê các nguyên liệu đã sử dụng và chưa sử dụng , kiểm kê máy móc , thiết bị và trình trạng của chúng. Báo cáo về tình hình an toàn và hệ sinh lao động.
Họp báo cáo tiến độ thực hiện dự án để bàn bạc và đề xuất những thủ pháp chủ yếu nhằm đảm bảo tiến độ. Đối với các thông tin được tổng hợp và xuất hiện độc lập với đơn vị đo lường, nó thường được biểu diễn như là một tỷ lệ phần trăm tính bằng tỷ lệ giữa khoảng cách hiện tại và khoảng cách đầu tiên đo được tại đầu của dự án. Sau đó, chúng ta có thể nói rằng sự tiến bộ là, ví dụ, 50% khi ước tính là nửa chặng đường những gì đã được lên kế hoạch. Nhưng nay một tỷ lệ phần trăm tiến bộ mà không cần chỉ ra những gì ông tả đang lan rộng thông tin có thể bị hiểu sai. Tiến bộ trong thời gian phụ trách, chi phí, kỹ thuật và thương mại, và rằng chúng ta gặp nhau ở đây hay ở đó, không đại diện ở tất cả các điều tương tự!
  Báo cáo tiến độ thực hiện dự án tương đối (độ lệch tương đối so với các tài liệu tham khảo giữa hai các biện pháp liên tục của tiến trình) không nhất thiết phải là một tuyên bố tích cực nếu những nỗ lực đã được cung cấp, phương tiện được sử dụng hoặc chi tiêu, khoảng cách đến mục tiêu đã được ràng buộc để giảm. Đây không phải là luôn luôn như vậy. Nó đi kèm sau một lịch trình cập nhật, các tính toán mới của khoảng cách (phải được thực hiện) cho thấy rằng đã không tiếp cận mục tiêu và con đường hiện nay còn hơn đã được ước tính trong suốt là một điểm trước đó hoàn thành. Đó là nói chung là không tốt cho sự thanh thản của nhà lãnh đạo đội trưởng hoặc dự án! Muốn đạt được sự tiến bộ như vậy, phải có tầm nhìn đánh giá được sự phát triển trong mọi thời điểm của dự án, tiến độ dự án không chỉ phụ vào những gì đã được thực hiện mà còn nắm được chi phí hoặc lượng nguyên vật liệu đã tiêu thụ. Vì vậy, nó chắc chắn không phải là một kết quả kế toán với bất kỳ dữ liệu liên quan đến quá trình thực hiện của dự án, mặc dù, tất nhiên sự liên quan của các dự báo có thể được hưởng lợi từ một số quan sát trước đó và các kinh nghiệm hữu ích trong việc cải thiện tình hình.

xem thêm tin dự án

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha