Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt

Dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt

  • Mã SP:DADT Bo
  • Giá gốc:30,000,000 vnđ
  • Giá bán:25,000,000 vnđ Đặt mua

NỘI DUNG

 

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN.. 5

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư.. 5

I.2. Mô tả sơ bộ dự án. 5

I.3. Cơ sở pháp lý. 5

CHƯƠNG II: HIỆN TRẠNG CHĂN NUÔI BÒ VIỆT NAM... 9

II.1. Phát triển chất lượng và số lượng giống bò . 9

II.2. Phân bố đàn bò theo các vùng sinh thái 10

II.3. Tổng sản lượng sữa tươi 10

II.4. Thị trường tiêu dùng  trong nước. 10

II.5. Hiệu quả kinh tế trong chăn nuôi bò  11

II.6. Thuận lợi và khó khăn trong chăn nuôi bò Việt Nam... 12

CHƯƠNG III: PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ... 13

III.1. Điều kiện tự nhiên. 13

III.1.1. Vị trí địa lý. 13

III.1.2. Địa hình. 13

III.1.3. Khí hậu. 13

III.1.4. Thủy văn. 14

III.1.5. Tài nguyên đất. 14

III.1.6. Tài nguyên rừng. 14

III.1.7. Tài nguyên khoáng sản. 15

III.2. Kinh tế  .. 15

III.2.1. Dân số và nguồn nhân lực. 15

III.2.2. Kinh tế xã hội huyện Cẩm Thủy. 15

III.3. Hiện trạng khu đất xây dựng dự án. 16

III.3.1. Hiện trạng sử dụng đất. 16

III.3.2. Đường giao thông. 16

III.3.3. Hiện trạng thông tin liên lạc. 16

III.3.4. Hiện trạng cấp điện. 16

III.3.5. Cấp –Thoát nước. 17

III.4. Nhận xét chung. 17

CHƯƠNG IV: SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ... 18

IV.1. Mục tiêu của dự án. 18

IV.2. Sự cần thiết phải đầu tư.. 18

CHƯƠNG V: QUY MÔ CÔNG SUẤT DỰ ÁN.. 19

V.1. Các hạng mục trong trang trại 19

V.2. Phương án thi công công trình. 19

V.2.1. Giai đoạn 1. 19

V.2.2. Giai đoạn 2. 21

V.3. Sản phẩm chính. 21

CHƯƠNG VI: GIẢI PHÁP QUI HOẠCH THIẾT KẾ CƠ SỞ.. 22

VI.1. Giải pháp thiết kế công trình. 22

VI.1.1. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của dự án. 22

VI.1.2. Giải pháp quy hoạch. 22

VI.1.3. Giải pháp kiến trúc. 22

VI.1.4. Giải pháp kết cấu. 22

VI.1.5. Giải pháp kỹ thuật. 22

VI.1.6. Kết luận. 23

VI.2. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật. 23

VI.2.1. Đường giao thông. 23

VI.2.2. Quy hoạch chuẩn bị đất xây dựng. 24

VI.2.3. Hệ thống thoát nước mặt. 24

VI.2.4. Hệ thống thoát nước bẩn – vệ sinh môi trường. 24

VI.2.5. Hệ thống cấp nước. 25

VI.2.6. Hệ thống cấp điện – chiếu sáng công cộng. 25

CHƯƠNG VII: GIẢI PHÁP CHĂN NUÔI BÒ . 26

VII.1. Giống bò sữa. 26

VII.1.1. Chọn giống bò sữa. 26

VII.1.2. Chọn ngoại hình. 26

VII.2. Nguồn thức ăn. 26

VII.2.1. Thức ăn thô xanh. 26

VII.2.2. Thức ăn tinh. 28

VII.2.3. Thức ăn ủ ướp. 29

VII.2.4. Thức ăn bổ sung. 29

VII.2.5. Phụ phẩm chế biến. 30

VII.2.6. Một số loại thức ăn khác. 33

VII.2.7. Nguồn nước. 34

VII.3. Chăm sóc và nuôi dưỡng. 34

VII.3.1. Nuôi dưỡng bê từ 1 ngày tuổi đến bò trưởng thành. 34

VII.3.2. Nuôi dưỡng bò vắt sữa. 35

VII.3.3. Nuôi dưỡng bò cạn sữa. 35

VII.3.4. Nuôi bò sữa công nghệ cao. 36

VII.4. Chuồng trại và phòng trị bệnh. 36

VII.4.1. Chuồng trại 36

VII.4.2. Mùa bệnh chăm sóc. 36

CHƯƠNG VIII: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG.. 38

VIII.1. Đánh giá tác động môi trường. 38

VIII.1.1. Giới thiệu chung. 38

VIII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường. 38

VIII.2. Các tác động môi trường. 38

VIII.2.1. Các loại chất thải phát sinh. 39

VIII.2.2. Khí thải 39

VIII.2.3. Nước thải 40

VIII.2.4. Chất thải rắn. 42

VIII.3. Biện pháp giảm thiểu tác động môi trường. 42

VIII.3.1. Xử lý chất thải rắn. 42

VIII.3.2. Xử lý nước thải 43

VIII.3.3. Xử lý khí thải, mùi hôi 43

VIII.3.4. Giảm thiểu các tác động khác. 43

CHƯƠNG IX: TỔNG MỨC ĐẦU TƯ DỰ ÁN.. 45

IX.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư.. 45

IX.2. Nội dung tổng mức đầu tư.. 45

IX.2.1. Nội dung. 45

IX.2.2. Kết quả tổng mức đầu tư.. 48

CHƯƠNG X: NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ - THỰC HIỆN DỰ ÁN.. 50

X.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án. 50

X.1.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tư.. 50

X.1.2. Tiến độ sử dụng vốn. 50

X.1.3. Nguồn vốn thực hiện dự án. 51

X.1.4. Phương án hoàn trả vốn vay và chi phí lãi vay. 52

X.2. Tính toán chi phí của dự án. 53

X.2.1. Chi phí nhân công. 53

X.2.2. Chi phí hoạt động. 54

CHƯƠNG XI: HIỆU QUẢ KINH TẾ -TÀI CHÍNH.. 57

XI.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán. 57

XI.2. Doanh thu từ dự án. 57

XI.3. Các chỉ tiêu kinh tế của dự án. 59

XI.4. Đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội 61

CHƯƠNG XII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ. 62

XII.1. Kết luận. 62

XII.2. Kiến nghị 62

Mục tiêu của dự án đầu tư trang trai chăn nuôi bò thịt

   Mục tiêu của dự án chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trên địa bàn thị xã Phúc Yên là một nhu cầu cần thiết không những tr­ước mắt và cả t­ương lai, dự án sẽ mang lại  nguồn kinh tế cho hộ gia đình gấp nhiều lần so với mức thu nhập chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay.                                                                             Đánh giá  mục tiêu dự án đàn bò thịt chất lượng cao trên địa bàn thị xã phúc yên là một trong những bước đi  đúng hướng tiến tới quy hoạch, xây dựng, triển khai dự án thành hiện thực. Tạo nên bộ mặt kinh tế người nông dân ngày càng được quan tâm hơn, thu nhập kinh tế ngày càng ổn định hơn , qua đó càng thể hiện quan điểm của Đảng và chính sách của Nhà nước thông qua các cấp lãnh đạo ngày càng sát thực với đời sống nhân dân hơn, quan tâm đến lợi ích của nhân dân ngày càng tốt hơn, thông qua dự án là một trong những định hướng đầu tư. Khi dự án được triển khai và thực hiện sản phẩm đó có thể được bán ra thị trường không những trong phạm vi hẹp của huyện, thị mà còn cung cấp  cả tới miền bắc, trung , nam.

  Mặt khác quần chúng ngày càng tin tưởng vào đường nối lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hơn.

Tiềm năng đất đai , độ mặn mỡ nhiều, phì nhiêu của đất đai cao, khí hậu ôn hòa,  môi trường trong sạch, cây cỏ xanh tốt nên ít xảy ra dịch bệnh cho đàn gia súc.

Ý nghĩa kinh tế: trư­ớc kia ngành chăn nuôi gia súc, gia cầm ít đ­ược chú trọng đầu tư để phát triển về chất l­ượng giống, chất l­ượng thức ăn, chất l­ượng thịt (đầu ra của sản phẩm) nh­ưng trong những năm gần đây ngành chăn nuôi đã đ­ược chú trọng không ngừng phát triển năng suất, chất l­ượng ngày càng tăng cao, nhiều hộ đã có thu nhập nhờ chăn nuôi từ 10 triệu, 20triệu,....100triệu/1năm. Đó là những thắng lợi mở đầu đánh dấu về một khoa học kỹ thuật đ­ược áp dụng trong ngành chăn nuôi. Sự phát triển chăn nuôi tăng năng xuất và số l­ượng hàng năm về sản phẩm thịt, sữa ngày càng tăn                         

Nhiều ngôi nhà mới đã từng b­ước đ­ược xây dựng trên chính mảnh đất quê  h­ương của những hộ nông dân sống ngay trên thôn xóm, làng, xã của mình. Nhiều hộ gia đình đã có tiến bộ để nuôi con ăn học cung cấp nguồn nhân lực cán bộ, giáo viên, công nhân, kỹ thuật cho đất n­ước ngày càng phồn vinh, bộ mặt nông thôn ngày càng đư­ợc đổi mới. Nhiều tuyến đư­ờng bê tông ở các xóm làng cũng đ­ược trải thảm thay cho những đ­ường đất thôn xóm lầy lội  tr­ước kia cũng bắt nguồn từ sự đóng góp của ngành chăn nuôi nói riêng trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

      Ý nghĩa chính trị: đánh giá dự án bò thịt chất lượng cao tại thị xã Phúc Yên đã góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp chính quyền địa  phư­ơng huy động sức mạnh của toàn thể nhân dân lấy lực lư­ợng lãnh đạo nông thôn làm chủ yếu nhăm mang lại niêm tin giũa quần chúng nhân dân với Đảng và nhà nư­ớc và các tổ chức xã hội; lực l­ượng thanh niên nông thôn cần rất nhiều nguồn lao động dồi dào. Đây cũng là tiềm năng của sức mạnh lao động trong nền kinh tế nông nghiệp ngày càng vững bư­ớc phát triển tiến lên.

Ý nghĩa văn hoá: khi dự án bò thịt chất lượng cao đ­ược thực hiện đã huy động đ­ược tầng lớp nhân dân thực hiện quy trình chăn nuôi gắn kết với đội ngũ cán bộ khoa học có chuyên ngành chăn nuôi cao. Quan điểm mang tính giai cấp của đội ngũ khoa học kỹ thuật  chuyên góp phần tạo nên nền kinh tế nông nghiệp của thị xã ngày càng phát triển. Nhiều buổi tập huấn chuyển giao tiến bộ kỹ thuật về chuyên ngành chăn nuôi bình quân mỗi năm trên 9 xã ,ph­ường đã có khoảng 40 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật tới các bản làng, thôn xóm để nhằm mục đích giúp cho các hộ chăn nuôi nắm vững đ­ược những kiến thức cơ bản về quy trình chăn nuôi, kỹ thuật chăn nuôi ứng dụng khoa học vào đời sống. Mở ra một số mô hình chăn nuôi gia súc, gia cầm theo mô hình trang trại để giúp mọi ng­ười, các lớp tập huấn ngày càng tin t­ưởng vào đội ngũ khoa học, thúc đẩy nền sản xuất kinh tế nông nghiệp từ sản xuất nhỏ lẻ vay vốn lạc hậu tiến tới phát triển ngành chăn nuôi quy mô lớn. Phấn đấu nhiều trang trại cỡ vừa, nhỏ, lớn phát triển trên địa bàn thị xã.

2.Thị trường của dự án đầu tư

     Nhu cầu thị tr­ường thị hiếu có vai trò quyết định đối với lựa chọn sản xúât nên cần có nghiên cứu, phân tích tốt thị tr­ường đ­ược phân tích kỹ l­ưỡng gồm có cả thị tr­ường trong n­ước và ngoài n­ước, xuất phát từ nhu cầu sử dụng nguồn thực phẩm thịt đòi hỏi ngày càng phải đạt tới chất lượng cao nh­ư: tỷ lệ protein trong thịt đòi hỏi ngày càng cao, các chất tan trong thịt nh­ư: kim loại nặng, axít béo không no, kháng sinh trong thịt , tỷ lệ theo quy định cho phép là những yếu tố cân đáp ứng đ­ược nhu cầu của ng­ười tiêu dùng, họ th­ường sử dụng những sản phẩm thịt bò đó, đòi hỏi chất l­ượng phải cao. Chính vì thế việc đánh giá thị trường dự án bò thịt chất lượng cao trên địa bàn thị xã Phúc Yên là nhu cầu cần thiết hơn bao giờ hết và đã có những lợi thế  nhất định đó là được Nhà n­ước, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban nhân dân thị xã quan tâm giúp đỡ về mặt khoa học kỹ thuật

 Thị tr­ường đầu vào: số l­ượng thị trư­ờng tham gia qua nghiên cứu và chuyên giao con giống có rất nhiều đơn vị : viện chăn nuôi, trung tâm bò môn Ca Đa( Ba Vì), trung tâm bò ( Ba Vì)

-Nguồn thức ăn gia súc đ­ược phát triển nhiều mạng lư­ới cung cấp đã đư­ợc hệ thống bán lẻ, bán buôn thức ăn gia súc.Thị tr­ường thuốc thú y và vacxin cũng xuất hiện nhiều các kênh cung cấp như­: đại lý , chất l­ượng thuốc và vacxin ngày càng đ­ược đầy đủ hơn và chất l­ượng cao hơn, năng lực đáp ứng của các kênh cung cấp thức ăn gia súc và thuốc thú y ngày càng phổ biến rộng dãi, nguồn nguyên liệu đầu vào phong phú, giá thành thức ăn gia súc ngày càng ổn định hơn, tạo động lực cho ngành chăn nuôi có điều kiện phát triển mạnh hơn. Đây cũng là nhân tố góp phần quyết định sự thành công và duy trì phát triển đàn bò thịt trên địa bàn thị  xã . Trong nhiều năm tới khả năng thanh toán khả năng thanh toán của các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi với nhiều hình thức ­ưu đãi khác nhau nh­ư: bán trả chậm, cung cấp thức ăn thu mua sản phẩm chăn nuôi sau đó cũng là hình thức phát triển kinh doanh trong cơ chế thị trư­ờng rất linh hoạt với ph­ương thức nhà sản xuất kết hợp với nhà chăn nuôi với nhà khoa học và thị tr­ường trên vốn để tạo thành một tổ chức sản xuất kinh doanh theo một chu trình khép kín của dự án phù hợp với xu thế của nền nông nghiệp cũng nh­ư kinh tế thị tr­ường hiện nay.

-Thị tr­ường đầu ra: trước mắt phát triển dự án bò thịt chất lượng cao trên địa bàn thị xã là phù hợp với nguyện vọng đông đảo của nông dân vì đã tạo cho họ một động lực phát triển kinh tế hộ gia đình với ph­ương châm lấy ngắn nuôi dài để nhân đàn gia súc đông về số l­ượng  tốt về chất l­ượng không những cung cấp thực phẩm cho nhân dân nội địa trong vùng  mà còn tiến tới bán sang các thị tr­ường lân cận.          

-Thị trư­ờng tiêu thụ thịt bò hịên nay là một nhu cầu rất lớn th­ường đ­ược cung cấp cho hội nghị, các nhà hàng, các đám c­ưới, lễ hội...Tính bình quân trên địa bàn thị xã Phúc Yên mỗi một ngày tiêu thụ khoảng 2 tấn thịt bò móc        tư­ơng đ­ương 3 tấn thịt bò hơi, trong một tháng có thể trên d­ưới 10 tấn bình quân thịt bò hơi, trong một năm có thể tiêu thụ trên 100 tấn thịt trâu bò các loại khả năng tiêu thụ thịt trâu bò là rất lớn và có chiều hư­ớng năm sau cao hơn năm tr­ước.

3. Công nghệ kỹ thuật của dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt

     Việc đưa tiến bộ khoa học kỹ thuật vào quy hoạch chăn nuôi phải đưa vào theo trình tự từng bước tránh tình trạng đưa vào ồ ạt sẽ mang lại những hậu quả của sự phát triển kinh tế không cao. Để dự án mang lại hiệu quả kinh tế cho nhân dân ngày càng cao đòi hỏi phải có những nhà tổ chức, quản lý, điều hành dự án mang tính khoa học. Phải có sự phối hợp nhịp nhàng theo một quy trình cụ thể giữa quản lý và tổ chức, triển khai với thực hiện. Có như vậy thì dự án ấy mới được đánh giá là một dự án có tính khả thi cao.

4.Tài chính của dự án đầu tư

       Dự trù kinh tế xây dựng chuồng trại phát triển dự án đàn bò thịt chất lượng cao có liên quan đến thị trư­ờng sản phẩm đầu vào và sản phẩm đầu ra, kinh phí xây dựng chuồng  trại nhân với tầng sơ bộ trên địa bàn.

Nguồn nguyên liệu: nhìn tổng thể trên địa bàn thị xã Phúc Yên có hai xã Ngọc Thanh và Cao Minh có tổng diện tích đất tự nhiên rất lớn. Tổng hai xã có trên 8000 ha diện tích đất tự nhiên có thể phát triển thành vùng trồng cỏ để duy trì phát triển đàn bò thịt và sữa trong tư­ơng lai nguồn nguyên liệu chủ lực là: trồng ngô lấy hạt, trồng sắn lấy bột, trồng cỏ voi, trồng cỏ ghile, trồng para làm thức ăn ủ chua dự trữ cho đàn gia súc, với công nghệ chế biến thức ăn gia súc hiện đại  hiện nay ng­ười ta có thể nghiền thành các loại thức ăn tuỳ theo độ to nhỏ phù hợp với từng bộ máy tiêu hoá với từng loại gia súc để cung cấp thức ăn cho đàn gia súc mang lại năng suất sản lư­ợng thịt cao cung cấp thực phẩm cho nhân dân.

    Năng suất bình quân cứ 1 ha đất vùng gò đồi ở xã Ngọc Thanh và Cao Minh nếu trồng cỏ thì đạt từ 7đến 8 tấn/1ha, nếu trồng ngô đạt từ 5 đến 6 tấn/1 ha, nếu trồng sắn đạt từ 8 đến 9 tấn/1 ha đó là nguồn nguyên liệu phong phú và dồi dào, có tính phát triển bền vững.

Ph­ương tiện trang thiết bị cho dự án để duy trì phát triển đàn bò thịt phải có bộ máy quản lý , giám sát và điều hành chung.

Cụ thể: nhà điều hành dự án cần các phòng ban. Phòng giám đốc 40m2 tổng lư­ợng kinh phí 50.000.000đ. Phòng điều hành PGĐ 30m2 tổng lư­ợng kinh phí 40.000.000đ. Phòng làm việc của trư­ởng Ban quản lý kỹ thuật 20m2 tổng lư­ợng kinh phí 25.000.000đ. Phòng điều tra xét nghiệm cấp cơ sở 40m2 tổng l­ượng kinh phí 60000000đ. Phòng bảo vệ 12m2 tổng l­ượng kinh phí 15.000.000đ. Phòng nghỉ của bác sỹ và kỹ s­ư 2 phòng tổng 50m2 tổng l­ượng kinh phí 70.000.000đ. Ph­ương tiện điều hành: xe máy 5 chiếc cộng với 17.000.000đ= 85.000.000. Nguồn chi phí trên đư­ợc trang bị cho các phòng làm việc gồm các thiết bị cơ bản nh­ư: gi­ường đơn 1 chiếc, quạt trần 1 chiếc, bàn ghế, ấm chén, phòng n­ước, tủ lạnh, máy điều hoà(nếu có) bể n­ước tắm, và các thiết bị chuyên dùng của từng ban ngành.

5. Hiệu quả kinh tế xã hội của dự án đầu tư trang trại chăn nuôi bò thịt.

5.1 Hiệu quả kinh tế.

a. Tạo ra sự tăng nhanh về quy mô chăn nuôi bò thịt, bò sữa cả số lượng và chất lượng.

- Tổng đàn tăng từ 14.260 con cuối năm 2001 lên 22.000 con cuối năm 2006.

- Tỷ lệ đàn bò lai từ 38% năm 2001 lên 85% cuối năm 2006.

b. Tăng thu nhập cho hộ chăn nuôi.

+ Hiệu quả đem lại từ nuôi bò đực giống trong 4 năm 2003 – 2006:

Tổng số: 16.450 con phối đạt kết quả x 40.000đ = 658.000.000đ

Lãi từ chăn nuôi bê thịt 6 tháng tuổi:

- Hiện tại giống bê địa phương 6 tháng tuổi giá bán trung bình từ 1,5 – 2 triệu/con.

- Khi thực hiện lai Sind, bê 6 tháng tuổi giá bán trung bình 2,5 – 3 triệu/con, như vậy lãi cao hơn so với bê địa phương khoảng 1.000.000đ/con.

Số lãi từ dự án: 16.450 con x 1.000.000  = 6.450.000.000đ

- Khi thực hiện lai hướng thịt bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo giá bán bê 6 tháng tuổi trung bình: 3.000.000  - 3.500.000đ/con, lãi con hơn trung bình so với bê địa phương 1.500.000đ.

Số lãi từ dự án: 6.100 con x 1.500.000đ/con         = 9.150.000.000đ

Tổng lãi từ Zêbu hóa:                                   = 25.600.000.000đ

5.2 Hiệu quả xã hội.

- Dự án được thực hiện sẽ góp phần vào thành công của chương trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp trên địa bàn huyện, tạo ra nghề mới: chăn nuôi thành ngành sản xuất chính. Chuyển dịch cơ cấu ngành nghề -  cơ cấu thu nhập, cơ cấu lao động, cơ cấu cây trồng (do trồng cỏ nuôi bò). Tạo thêm công ăn việc làm tại chỗ cho 3.000 – 3.500 lao động, đồng thời nâng cao dân trí kỹ thuật. Nâng cao thu nhập cho nông dân, góp phần vào thành công của sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

         - Để dự án đi vào lòng dân thì vấn đề mấu chốt là phải do chính nhân dân thực hiện và phải có cơ quan quản lý giám sát chặt một cách khoa học và đúng trình tự, có như vậy thì dự án đó mới là của nhân dân và vì nhân dân đồng thời cũng phù hợp với quan điểm:

          -Đảng lãnh đạo, kỹ thuật chuyên môn, nhân dân thực hiện. Có như thế dự án mới đi vào lòng dân góp phần cải thiện đời sống nhân dân, từng bước giúp nhân dân có thêm việc làm thông qua các trương trình kinh tế dự án phục vụ thiết thực cho nhân dân, chính từ quan điểm đánh giá dự án bò thịt chất lượng cao  này trên địa bàn thị xã Phúc Yên là một hướng đi rất đúng đắn nếu dự án được triển khai quy hoạch thì sẽ sớm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho  hộ nông dân.

          -Đồng thời thông qua dự án đó nó cũng thể hiện ý nghĩa chính trị của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương rất quan tâm, đến đời sống của người dân lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn như một nguồn sinh khí đầy sinh lực sẽ thổi vào ngành chăn nuôi gia súc gia cầm đang phát triển với tốc độ ngành càng cao, đồng thời cũng phù hợp với nguyện vọng đông đảo mà người dân lao động thuộc ngành nông ngiệp và phát triển nông thôn trong cơ chế thị trường Việt Nam thời mở cửa.

           -Để dự án mang lại hiệu quả thiết thực cho nhân dân cụ thể là: nông dân trên địa bàn thị xã Phúc Yên thì cần phải có một hệ thống phát triển khoa học kỹ thuật đồng bộ từng bước chuyển giao công nghệ quy trình kỹ thuật chọn giống, kỹ thuật chăn nuôi trâu, bò thịt. Kỹ thuật khám chữa bệnh khi cần thiết phương án phòng trừ dịch bệnh cần phải đề cập tới. Phải có chất lượng thức ăn đạt tiêu chuẩn thì sản phẩm đầu ra của dự án chăn nuôi bò thịt mới có khả năng tiêu thụ trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu phải cần có sự hợp tác của các nhà khoa học từ cấp Bộ, Ngành, Trung ương đến các cấp địa phương kết hợp sự hài hoà giữa khoa học và công nghệ, vừa mang tính hiện đại kết hợp với kinh nghiệm chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò thịt theo phương thức cổ truyền. Phải có những dây truyền sản xuất thức ăn gia súc đạt cấp Bộ, cấp ngành. Tiêu chuẩn kỹ thuật từ loại chung cho đến cao cấp, bên cạnh đó phải sớm có tầm nhìn chiến lược trong quy hoạch về vùng nguyên liệu để sớm tạo ra những khối lương nguyên liệu có trữ lượng lớn, từ đó có thể phân vùng, phân lô của từng loại nguyên liệu nhằm sản xuất thức ăn gia súc mang tính ổn định và đảm bảo chất lượng ngày càng tốt hơn. Mặt khác phải thường xuyên chú ý, quan tâm đến diễn biến của sự thay đổi kết cấu. Sự phát triển của đàn bò không những 1 năm, 2 năm và còn cả trong những năm tới.

 

xem tin tiếp theo dự án đầu tư trang trai chăn nuôi bò thịt

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Sản phẩm liên quan

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha