Dự án đầu tư trang trai trồng hoa lan

Dự án đầu tư trang trai trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng Hoa Lan tập trung,

Dự án đầu tư trang trai trồng hoa lan

  • Mã SP:DADT HL tt
  • Giá gốc:55,000,000 vnđ
  • Giá bán:50,000,000 vnđ Đặt mua

Dự án đầu tư trang trai trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng Hoa Lan tập trung,

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN 4

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư 4

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình 4

I.3. Mô tả sơ bộ dự án 4

I.4. Cơ sở pháp lý triển khai dự án 5

CHƯƠNG II: NGHIÊN CỨU THỊ TRƯỜNG 7

II.1. Phân tích thị trường 7

II.1.1. Tổng quan nền kinh tế Việt Nam 2018 7

II.1.2. Tổng quan về dân số và kinh tế xã hội tỉnh Hòa Bình. 7

II.2. Tình hình sản xuất, nuôi trồng hoa lan trên thế giới 11

II.3. Tình hình sản xuất, nuôi trồng hoa lan ở Việt Nam 15

II.4. Tiềm năng ngành sản xuất hoa lan ở Việt Nam 19

II.4.1. Sự tăng trưởng của nền kinh tế 19

II.4.2. Thu nhập từ trồng hoa lan 19

II.4.3. Điều kiện khí hậu, lao động, đất đai 20

II.5. Các nhân tố ảnh hưởng chính đến sự phát triển công nghiệp hoa lan Việt Nam 20

II.5.1. Giống Hoa Lan 20

II.5.2. Công nghệ sinh học 20

II.5.3. Công nghệ canh tác, sản xuất hoa lan 21

II.5.4. Công nghệ sau thu hoạch 21

II.5.5. Thị trường và các biện pháp xúc tiến thương mại 21

II.5.6. Các thách thức trong quá trình phát triển 22

II.5.7. Một số các biện pháp chiến lược phát triển ngành hoa lan Việt Nam 22

CHƯƠNG III:MỤC TIỀU VÀ SỰ CẦN THIẾT PHẢI ĐẦU TƯ 25

III.1.1. Mục tiêu của dự án trồng Hoa Lan công nghiệp công nghệ cao 25

III.1.2. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu: 25

III.1.3. Sự cần thiết đầu tư 26

CHƯƠNG IV:ĐỊA ĐIỂM ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRANG TRẠI 27

IV.1. Mô tả địa điểm xây dựng và lựa chọn địa điểm 27

IV.2. Phân tích địa điểm xây dựng dự án 27

IV.3. Nhận xét địa điểm xây dựng dự án 28

IV.4. Hiện trạng sử dụng đất 28

IV.5. Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật 28

IV.6. Nhận xét chung về hiện trạng 29

CHƯƠNG V: QUI MÔ ĐẦU TƯ VÀ GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 30

V.1. Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 30

V.1.1. Khu điều hành và nhà kho xưởng thu hoạch bảo quản sản phẩm 30

V.1.2. Cân bằng đất đai: 30

V.1.3. Hạ tầng kỹ thuật 30

V.2. Kỹ thuật trồng hoa lan 32

V.3. Kỹ thuật trồng hoa lan Hồ Điệp theo quy mô công nghiệp tại các tỉnh phía Bắc 37

V.4. Kỹ thuật trồng và chăm sóc hoa lan 43

V.5. Hệ thống tưới nước tự động 46

V.6. Kế hoạch kinh doanh và phương án tiêu thụ hoa lan 56

V.6.1. Kế hoạch kinh doanh 56

V.6.2. Bán buôn: 56

V.6.3. Hoạt động xuất khẩu: 57

V.6.4. Kế hoạch chung về Marketing và quản bá thương hiệu 57

V.7. Kết quả sản xuất kinh doanh từ trang trại trồng hoa lan 58

V.7.1. Kế hoạch trồng và chăn sóc cây Hoa Lan theo tiêu chuẩn GAP 58

CHƯƠNG VI:PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG VÀ THI CÔNG 60

VI.1. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG 60

VI.1.1. Sơ đồ tổ chức công ty 60

VI.1.2. Phương thức tổ chức, quản lý và điều hành 60

VI.1.3. Nhu cầu và phương án sử dụng lao động 60

VI.2. PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CÔNG TRÌNH 62

VI.2.1. Giải pháp thi công xây dựng 62

VI.2.2. Hình thức quản lý dự án 62

CHƯƠNG VII:ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG, AT-PCCN 63

VII.1. Đánh giá tác động môi trường 63

VII.1.1. Giới thiệu chung 63

VII.1.2. Các quy định và các hướng dẫn về môi trường 63

VII.1.3. Hiện trạng môi trường địa điểm xây dựng 65

VII.1.4. Kết luận 67

CHƯƠNG VIII:TỔNG MỨC ĐẦU TƯ 68

VIII.1. Cơ sở lập Tổng mức đầu tư 68

VIII.2. Nội dung Tổng mức đầu tư 68

VIII.2.1. Chi phí xây dựng và lắp đặt 68

VIII.2.2. Chi phí thiết bị 68

VIII.2.3. Chi phí quản lý dự án 69

VIII.2.4. Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng: bao gồm 69

VIII.2.5. Chi phí khác 70

VIII.2.6. Dự phòng chi 70

VIII.2.7. Lãi vay của dự án 70

VIII.3. Tổng mức đầu tư 70

CHƯƠNG IX:VỐN ĐẦU TƯ CỦA DỰ ÁN 73

IX.1. Nguồn vốn đầu tư của dự án 73

IX.1. Tiến độ sử dụng vốn 73

IX.2. Phương án hoàn trả vốn vay 74

CHƯƠNG X: HIỆU QUẢ KINH TẾ-TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 76

X.1. Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán 76

X.1.1. Các thông số giả định dùng để tính toán 76

X.2. Các chỉ tiêu tài chính - kinh tế của dự án 81

X.3. Đánh giá ảnh hưởng Kinh tế - Xã hội 81

CHƯƠNG XI:KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 83

XI.1. Kết luận 83

XI.2. Kiến nghị 83

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHỦ ĐẦU TƯ VÀ DỰ ÁN

I.1. Giới thiệu chủ đầu tư

- Công ty TNHH Hoa Lan Mỹ Đình

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số số 4500521670 do Sở kế hoạch và đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp ngày 24/12/2012

- Trụ sở công ty: 12 Mỹ Đỉnh, Hà Nôi

- Đại diện pháp luật công ty:   Ông Nguyễn Đình Hòa   -     Chức vụ: Giám đốc

- Điện thoại:   0242560296 - Fax

- Vốn điều lệ đăng ký: 8.700.000.000 đồng (Bằng chữ: Tám tỷ đồng, bảy trăm triệu đồng ./.)

- Ngành nghề chính:

+ Trồng lúa, trồng cây ăn trái, cây nông nghiệp cong nghệ cao.....

+ Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác;

+ Kinh doanh bất động sản, khu du lịch nghỉ dưỡng, trang trại.

+ Mua bán xuất nhập khẩu hàng nông sản, cây cảnh các loại…

I.2. Đơn vị tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình

- Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư và Thiết kế xây dựng Minh Phương

- Địa chỉ: 28 B Mai Thị Lựu, phường ĐaKao, quận 1, Tp.HCM.

- Điện thoại: (08) 22142126   ;  Fax: (08) 39118579

I.3. Mô tả sơ bộ dự án trang trại trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao

- Tên dự án: Trang trại trồng hoa lan sinh học nông nghiệp công nghệ cao 

- Địa điểm:   Tại thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình

- Quỹ đất của dự án: 87.000 m2 thuộc quyền sử dụng của Công ty TNHH Hoan Phúc và các cổ đông góp vốn vào dự án.

- Mục tiêu đầu tư:

+ Đầu tư hệ thống trang trại trồng Hoa Lan quy mô công nghiệp, tận dụng lợi thế nguồn lực về đất, công nghệ để bán tại thị trường tiềm năng Việt Nam, các tỉnh phía Nam Trung Quốc và xuất khẩu đi các nước Đông Á và thế giới.

+ Phát triển thành điểm trung chuyển sản phẩm hoa lan sinh học nông nghiệp công nghệ cao cho thị trường Hà Nội và các tỉnh phía Bắc.

+ Dự án trồng Hoa Lan ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng Hoa Lan tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu trong nươc và xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn sinh học như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

- Quy mô trang trại: sau 2 năm trang trại trồng đạt 37.000 m2 Hoa Lan công nghiệp.

- Tổng vốn đầu tư khoảng: 50 tỷ đồng (Bằng chữ: Năm mươi ;ăm tỷ đồng). Trong đó: vốn chủ sở hữu của Công ty TNHH Hoan Phúc là 15 tỷ đồng. Vốn vay thương mại 35 tỷ đồng.

- Thời gian hoạt động của dự án: 50 năm.

- Tiến độ thực hiện dự án:

+ Thời gian chuân bị đầu tư dự án  đến tháng 12 năm 2019.

+ Thời gian xây dựng dự án  đến tháng 12 năm 2020.

+ Thời gian vận hành sản xuất kinh doanh: từ tháng 01 năm 2020.

+ Thời gian cung cấp sản phẩm tiêu thụ: tháng 12 năm 2020.

- Hình thức đầu tư: Đầu tư xây dựng mới

- Hình thức quản lý:

+ Công ty TNHH Hoan Phúc trực tiếp quản lý dự án.

+ Quá trình hoạt động của dự án được sự tư vấn của các chuyên gia trong nước và nước ngoài về qui hoạch trồng cây Hoa Lan công nghiệp qui trình chăm sóc, phân bón và tưới tiêu …

I.1.1. Mục tiêu của dự án trang trại trồng Hoa Lan công nghiệp công nghệ cao

Nhằm khai thác và sử dụng có hiệu quả tiềm năng đất đai, lao động và huy động các nguồn lực để phát triển trồng Hoa Lan có hiệu quả, phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện nhiệt đới nóng ẩm của Việt Nam nói chung và Hòa Bình nói riêng. Ứng dụng có hiệu quả các tiến bộ khoa học kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất từ khâu giống, chăm sóc và bảo quản sản phẩm, đảm bảo môi trường sinh thái và đồng thời góp phần cung cấp cho thị trường các sản phẩm hoa lan sinh học nông nghiệp công nghệ cao. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển nông nghiệp trong vùng, góp phần tăng thu nhập cho nông dân và giải quyết việc làm cho người lao động ở nông thôn. Từng bước đưa trồng Hoa Lan công nghiệp trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp của tỉnh trong những năm đến. Tạo sự gắn kết giữa trang trại và người trồng Hoa Lan, góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Hợp tác với đối tác nước ngoài để được chuyển giao cây giống tốt, công nghệ nông nghiệp hiện đại, công nghệ gây và giữ giống, và phương thức quản lý mới có hiệu quả, xây dựng dự án nông nghiệp có hiệu quả kinh tế cao. Khai thác có hiệu qủa hơn tiềm năng về: đất đai, lao động và sinh thái của khu vực tỉnh Hòa Bình cũng như các vùng phụ cận của khu vực để phát triển chăn trồng Hoa Lan. Là trung tâm cung cấp giống, các dịch vụ nông nghiệp hiện đại cho các hợp tác xã, các hộ nông nghiệp gia đình trong khu vực. Cung cấp cho xã hội một khối lượng Hoa Lan xuất khẩu có chất lượng cao. Phổ biến rộng rãi kỹ thuật nông nghiệp tiên tiến và đáp ứng được nhu cầu cây giống có chất lượng cao cho việc phát triển trồng Hoa Lan công nghiệp công nghệ cao của vùng. 

Dự án trồng Hoa Lan ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu phục vụ vùng trồng Hoa Lan tập trung, với quy mô lớn nhằm tạo ra sản phẩm hàng hóa phục vụ cho các nhu cầu chế biến, xuất khẩu. Ứng dụng các kết quả nghiên cứu khoa học và xây dựng quy trình. Sản xuất theo tiêu chuẩn sạch và an toàn như sử dụng biện pháp quản lý dinh dưỡng và quản lý dịch hại bằng biện pháp sinh học theo hướng bền vững.

I.1.2. Khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu:

Việt Nam là nước nhiệt đới và cũng là một trong những xứ sở của Hoa Lan với nhiều giống Hoa Lan rất quý…Các giống Hoa Lan của Việt Nam không chỉ phong phú về kích cỡ, sắc màu mà còn có những giá trị sử dụng rất khác nhau. Hoa Lan cũng là loại cây có diện tích và sản lượng cao trong các loại hoa hiện nay.

Tuy nhiên diện tích trồng Hoa Lan của ta lại không tập trung với quy mô công nghiệp. Người dân chủ yếu trồng với diện tích nhỏ, manh mún, chưa có quy hoạch vùng tập trung. Một số công ty thu mua Hoa Lan xuất khẩu từ các hộ nông dân rải rác nên chi phí thu mua và vận chuyển cao. Không chỉ vây, trong quá trình vận chuyển hoa quả từ các vườn đến nơi tiêu thu do thiếu sự cẩn trọng nên Hoa Lan không thể giữ nguyên được hình thức và cũng chưa có biện pháp bảo quản thích hợp nên xuất khẩu cũng giảm giá trị, khó đáp ứng nhu cầu thị trường. Qua nghiên cứu cho thấy, cây Hoa Lan là loại cây trồng ngắn ngày rất dễ trồng, không tốn công chăm sóc lại thu hoạch thường xuyên trong năm, không phải đợi đến mùa vụ như loại hoa khác. Mặt khác, Việt Nam là xứ sở của Hoa Lan, cây Hoa Lan ở nước ta đã có từ lâu, hàng ngàn năm về trước, nhưng chúng ta chưa khai thác hết giá trị tiềm năng trong cây Hoa Lan. Cây Hoa Lan là loại cây ở vùng nhiệt đới. Theo nghiên cứu và đánh giá nhận định trồng cây Hoa Lan tạo được mảng xanh có lợi cho môi trường, cũng nhằm chống biến đổi khí hậu.

I.1.3. Sự cần thiết đầu tư dự án trang trại trồng hoa lan ứng dụng công nghệ cao

 “Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát triển Kinh tế- xã hội tỉnh Hòa Bình đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” đã đưa ra hiện trạng và định hướng phát triển về nông nghiệp trong địa bàn tỉnh trong đó có định hướng cụ thể về việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Hòa Bình có diện tích đất nông nghiệp tương đối lớn, điều kiện thổ nhưỡng phù hợp cho việc phát triển vùng nguyên liệu của dự án trồng Hoa Lan công nghiệp công nghệ cao..

Điều kiện khí hậu, thời tiết của Hòa Bình tương đối ôn hòa, có lượng mưa trung bình hàng năm lớn, phù hợp với việc phát triển cây Hoa Lan theo mô hình công nghiệp.

Nguồn nhân lực dồi dào, hệ thống giao thông thuận lợi cùng với chủ trương ưu đãi cho lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh Hòa Bình là những điều kiện thuận lợi cho việc đầu tư dự án trồng Hoa Lan công nghiệp công nghệ cao. Qua phân tích về nhu cầu thị trường, về khả năng cung ứng nguồn nguyên liệu và thực trạng nghề trồng Hoa Lan cho thấy, việc Công ty quyết định đầu tư trồng Hoa Lan ứng dụng công nghệ cao là cần thiết và có tính khả thi.

Trong kế hoạch, Công ty TNHH Hoan Phúc. sẽ xây dựng theo mô hình trang trại nông nghiệp kiểu mẫu quy mô 37.000 m2 đất trồng Hoa Lan đáp ứng nhu cầu nhân dân trong và ngoài tỉnh và xuất khẩu ra thị trường thế giới.

Đối với chủ đầu tư đây là một dự án lớn, có tỷ suất sinh lời cao nên sẽ mang lại nguồn lợi nhuận lớn cho chủ đầu tư. Đặc biệt qua dự án vị thế, uy tín và thương hiệu của chủ đầu tư sẽ tăng cao, tạo dựng thương hiệu mạnh trong lĩnh vực kinh doanh nông sản tạo một phần thu nhập từ dự án cho địa phương. Như vậy, từ thực tiễn khách quan nêu trên có thể nói việc đầu tư xây dựng Trang trại trồng hoa lan sinh học nông nghiệp công nghệ cao Hoan Phúc ở thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình là tất yếu và cần thiết, vừa thoả mãn được các mục tiêu và yêu cầu phát triển của tỉnh Hòa Bình vừa đem lại lợi nhuận cho chủ đầu tư. 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha