Bảo lãnh thực hiện hợp đồng khoan ngầm kéo ống

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng khoan ngầm kéo ống

Ngày đăng: 02-12-2020

82 lượt xem

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng khoan ngầm kéo ống

THƯ BẢO LÃNH HOÀN TRẢ TIỀN ỨNG TRƯỚC

Kính gửi :

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG

Địa chỉ:

 Đường D5, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

 

hợp đồng Thi công khoan ngầm kéo ống

Căn cứ đề nghị phát hành cam kết bảo lãnh hoàn trả tiền ứng trước ngày 20/6/2014 của LIÊN DANH GIỮA CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG và CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT  – Đại diện Liên danh là CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG  gửi Ngân hàng TMCP Á Châu – PGD Thị Nghè

 

NGÂN HÀNG TMCP Á CHÂU - PGD THỊ NGHÈ (ACB)

Địa chỉ liên hệ: Số 4 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

chấp thuận bảo lãnh cho Bên được bảo lãnh là:

LIÊN DANH GIỮA CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG và CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT DELTATECH – Đại diện Liên danh là CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

 Địa chỉ:

28B Mai Thị Lựu, Phường Đa Kao, Quận 1, TP.HCM

            Đại diện:

….

Chức vụ:

Giám Đốc

 

với nội dung bảo lãnh như sau:

 

1. Thư bảo lãnh này bảo đảm cho việc thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền ứng trước theo hợp đồng kinh tế số 02/2014/HĐ-XD ngày 02/06/2014 được ký giữa Bên được bảo lãnh và CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG  (sau đây gọi là Bên nhận bảo lãnh)

2. Giá trị bảo lãnh: 200.000.000 VND

Bằng chữ: …

Giá trị bảo lãnh sẽ tự động giảm đi một khoản tiền tương đương với số tiền mà Bên nhận bảo lãnh đã thu hồi theo hợp đồng nêu tại mục 1 khi ACB nhận được bản gốc văn bản có xác nhận của Bên nhận bảo lãnh về số tiền đã thu hồi.

3. Khi Bên được bảo lãnh phải hoàn trả tiền ứng trước do vi phạm hợp đồng mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ, ACB cam kết thanh toán không hủy ngang vào tài khoản của Bên nhận bảo lãnh bất kỳ khoản tiền hoặc các khoản tiền nhưng không vượt quá số tiền nêu tại mục 2 trong vòng 05 (năm) ngày làm việc của ACB kể từ ngày ACB nhận được bản gốc văn bản tiếng Việt yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền hợp pháp và con dấu của Bên nhận bảo lãnh<chọn 1 trong 6, kết nối các đoạn và bỏ phần không chọn>:

□ mà không kèm theo bất kỳ điều điện nào khác.

□ trong đó nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh mà không cần chứng minh (các) vi phạm đó.

□ trong đó nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh có chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc người được uỷ quyền hợp pháp và con dấu của Bên được bảo lãnh xác nhận (các) vi phạm đó.

□ trong đó nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh và kèm theo (các) tài liệu sau <ghi rõ số lượng, bản gốc/bản sao, loại chứng từ, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu/có chữ ký và con dấu treo của…>

□ trong đó nêu ra vi phạm của Bên được bảo lãnh và tại thời điểm này ACB chưa nhận được <ghi rõ số lượng, bản gốc/bản sao, loại chứng từ chứng minh khách hàng hoàn thành nghĩa vụ đối với Bên nhận bảo lãnh, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu/có chữ ký và con dấu treo của…>

□ kèm theo (các) tài liệu sau <ghi rõ số lượng, bản gốc/bản sao, loại chứng từ, có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu/có chữ ký và con dấu treo của…>

4. Thư bảo lãnh này có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2014 đến hết giờ làm việc ngày 20/07/2014. Sau thời hạn này, thư bảo lãnh hết hiệu lực dù bản gốc thư bảo lãnh này được hay không được hoàn trả cho Ngân hàng ACB.

5. Yêu cầu thanh toán của Bên nhận bảo lãnh phải được gửi trong giờ làm việc của ACB tại địa chỉ số 04 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Đakao, Quận 1, TP.HCM và chậm nhất là ngày hết hiệu lực như nêu tại mục 4**, cùng với bản gốc của thư bảo lãnh này.

6. Thư bảo lãnh này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị pháp lý như nhau:

· ACB giữ 01 (một) bản.

· Bên nhận bảo lãnh giữ 01 (một) bản.

7. Thư bảo lãnh này được chi phối và giải thích theo pháp luật Việt Nam. 

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha