Báo cáo thẩm định dự án đầu tư

Báo cáo thẩm định dự án đầu tư là đánh giá khác nhau có sẵn cho các nhà quản lý tài chính để đưa ra quyết định liên quan đến dự án đầu tư

Ngày đăng: 30-12-2016

2,484 lượt xem

Báo cáo thẩm định dự án đầu tư

Giới thiệu: "Kỹ thuật đánh giá khác nhau có sẵn cho các nhà quản lý tài chính để đưa ra quyết định liên quan đến dự án đầu tư là gì? Thảo luận về mỗi người trong số họ và giới thiệu, đưa ra lý do của bạn, mà trong số đó bạn xem xét như là kỹ thuật tốt nhất áp dụng đối với công ty của bạn".
Thẩm định dự án đầu tư: Thẩm định đầu tư còn được gọi là ngân sách vốn. Là quản lý tài chính là một trong những lĩnh vực quan trọng của việc ra quyết định trong dài hạn là phải để giải quyết đầu tư, nhu cầu vốn cam kết bằng cách mua các tòa nhà, máy móc và đất. Quản lý tài chính phải kiểm tra kích thước của các luồng vào và luồng ra của các quỹ, để xử lý những loại quyết định, mức độ rủi ro và tuổi thọ của các chi phí đầu tư để thu được nguồn vốn được phái.
Chu trình ngân sách vốn có thể được tóm tắt trong một giai đoạn nào đó như sau:
1. hy vọng đầu tư cần
2. xác định dự án để đáp ứng nhu cầu
3. kiểm tra các lựa chọn thay thế
4. chọn lựa chọn thay thế tốt nhất
5. thực hiện chi tiêu
6. Giám sát các dự án
Nhìn thẩm định đầu tư liên quan đến chúng ta trong giai đoạn 3 và 4 của chu kỳ này. Chúng ta có thể phân loại các dự án chi tiêu vốn thành bốn loại chính:
* Bảo trì - thay thế tài sản cũ hoặc lỗi thời cho ví dụ.
* Khả năng sinh lời - chất lượng, năng suất và cải thiện vị trí cho ví dụ.
* Mở rộng - sản phẩm mới trên thị trường.
* Gián tiếp - các cơ sở xã hội và phúc lợi xã hội.
Ngay cả những dự án không có khả năng tạo ra lợi nhuận nên phải chịu thẩm định đầu tư. Điều này sẽ giúp xác định cách tốt nhất để đạt được mục tiêu của dự án. Vì vậy, thẩm định đầu tư có thể giúp đỡ để tìm ra cách rẻ nhất để cung cấp cho một nhà hàng nhân viên mới, mặc dù một dự án như vậy có thể không để kiếm được lợi nhuận cho công ty.
Kỹ thuật thẩm định dự án đầu tư:
Thẩm định đầu tư còn được gọi là vốn ngân sách được sử dụng để đánh giá xem vốn
chi tiêu trên một dự án cụ thể sẽ có lợi cho các tổ chức hay không. Những kỹ thuật này có thể được sử dụng để đánh giá các dự án cả trong các công ty khu vực tư nhân và công cộng. Yếu được sử dụng các kỹ thuật sau đây.
A: Các phương pháp truyền thống
1: thời gian hoàn vốn
2: kế toán tỷ lệ lợi nhuận (ARR)
B: phương pháp dòng tiền chiết khấu.

3: giảm thời gian hoàn vốn

4: Giá trị hiện tại thuần (NPV)
5: Tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR)
6: Được thay đổi nội Rate của Return (MIRR)
7: Điều chỉnh giá trị hiện tại (APV)
Phương pháp truyền thống hoàn vốn và tỷ lệ Kế toán lợi nhuận (ARR) kỳ là phương pháp không giảm giá trong khi tất cả các phương pháp đã đề cập khác được giảm giá. Bằng cách giảm nó có nghĩa rằng giá trị thời gian của tiền được xem xét trong các phương pháp này.
1: Thời gian hoàn vốn: Thời gian hoàn vốn tính toán thời gian thực hiện một dự án để thu hồi vốn đầu tư ban đầu. Đối với một người quản lý tài chính, thẩm định dự án của kỹ thuật này sẽ thích các dự án có thời gian hoàn vốn ngắn hơn so với những người có hoàn vốn .Nó rất đơn giản để tính toán và dễ hiểu.
"Hoàn vốn" là thật sự là khoảng thời gian cần thiết cho việc Lưu chuyển tiền từ một dự án vốn đầu tư để bằng với dòng tiền. Cách thông thường là các công ty đối phó với quyết định giữa hai hay nhiều dự án cạnh tranh là để chấp nhận các dự án có thời gian hoàn vốn ngắn nhất. Thời gian hoàn vốn là chủ yếu được sử dụng như một phương pháp sàng lọc bắt đầu.
Thời gian hoàn vốn = thanh toán ban đầu / dòng tiền hàng năm
Vì vậy, nếu £ 12,000000 được đầu tư với mục đích kiếm £ 12, 00000 mỗi năm hoặc thu nhập tiền mặt ròng, thời gian hoàn vốn được tính như sau:
P = £ 12,000000 / £ 12 , 00000 = 10 năm
Tất cả trông khá dễ dàng! Nhưng nếu dự án có dòng tiền mặt không đồng đều hơn? Sau đó, chúng ta cần phải làm việc ra thời gian hoàn vốn trên dòng tiền tích lũy trong suốt thời gian của dự án như một toàn thể.
Thời gian hoàn vốn với dòng tiền không đồng đều:
Tất nhiên, trong thế giới thực, các dự án đầu tư của các tổ chức kinh doanh không mang lại thậm chí lưu chuyển tiền tệ. Có một cái nhìn tại các dòng tiền của dự án sau đây với một khoản đầu tư ban đầu vào năm 0 của £ 120.000
Ưu điểm của hoàn vốn:
1, nó là phổ biến vì đơn giản của nó. Nghiên cứu trong những năm qua đã cho thấy rằng các công ty Anh ủng hộ nó và có lẽ điều này là dễ hiểu vì cách dễ dàng là để tính toán.
2, trong một môi trường kinh doanh thay đổi nhanh chóng công nghệ, nhà máy mới và máy móc có thể cần phải được thay thế sớm hơn trong quá khứ, do đó, một hoàn vốn nhanh chóng về đầu tư là cần thiết.
3, môi trường đầu tư ở Anh vào nhu cầu cụ thể mà các nhà đầu tư có lợi nhuận nhanh chóng. Chủ yếu là khả năng mang lại lợi nhuận dài hạn đầu tư được xem là do chờ đợi lâu hơn cho dòng chảy doanh thu.
Nhược điểm của hoàn vốn:
Nó đã không đủ sự kiện thực tế, trong đó chọn chiều dài của thời gian hoàn vốn tốt nhất? Không một từ nào khác làm được - đó là kế hoạch của rỗ một cơ hội đầu tư với nhau. Luồng tiền được coi là một trong hai tiền hoàn vốn hoặc hậu hoàn vốn, nhưng sau này có xu hướng bỏ qua. Thời gian hoàn vốn sẽ không có tài khoản của các hiệu ứng trên lợi nhuận kinh doanh. Mối quan tâm duy nhất của nó là dòng tiền.
Tóm tắt: Có lẽ là tốt nhất để xem hoàn vốn là một trong những phương pháp đầu tiên bạn sử dụng để đánh giá dự án cạnh tranh. Nó có thể được sử dụng như một công cụ sàng lọc ban đầu, nhưng nó là không thích hợp để làm cơ sở cho các quyết định đầu tư tinh vi.
2: Kế toán Tỷ lệ Return (ARR):
Kỹ thuật này so sánh lợi nhuận thu được của dự án để đầu tư ban đầu cho dự án này. Vì vậy, một dự án với tỷ lệ sinh lợi cao hơn được ưa thích.
Tỷ lệ kế toán lợi nhuận thể hiện lợi nhuận phát sinh từ một dự án như là một tỷ lệ phần trăm của chi phí vốn ban đầu. Tuy nhiên, định nghĩa của lợi nhuận và chi phí vốn là khác nhau tùy thuộc vào sách giáo khoa mà bạn sử dụng. Ví dụ, lợi nhuận có thể được bao gồm khấu hao, hoặc họ có thể không. Một trong những phương pháp phổ biến nhất là như sau:
IRR = (doanh thu / chi phí vốn ban đầu trung bình hàng năm) x 100
Hãy dùng ví dụ đơn giản này để minh họa cho ARR:
Một dự án để thay thế cho một hạng mục máy móc đang được thẩm định. Máy sẽ có giá £ 550.000 và dự kiến sẽ tạo ra tổng doanh thu của £ 80.000 qua đời bảy năm của dự án.
Ưu điểm của IRR
Như với các phương pháp hoàn vốn, lợi thế chính với IRR là sự đơn giản của nó. Điều này làm cho nó tương đối dễ hiểu. Ngoài ra còn có một liên kết với một số biện pháp kế toán được sử dụng phổ biến. Tỷ lệ kế toán của trở lại là tương tự như lợi nhuận trên vốn Được sử dụng trong xây dựng của nó; điều này có thể làm cho ARR dễ dàng hơn cho các nhà hoạch định kinh doanh để hiểu. Các IRR được thể hiện bằng tỷ lệ phần trăm và điều này, một lần nữa, có thể làm cho nó dễ dàng hơn để use.There một số lời chỉ trích của ARR đó đặt câu hỏi về ứng dụng thực tế của nó:
Nhược điểm của IRR:
1, các IRR không tính thời hạn dự án hoặc thời gian lưu chuyển tiền tệ trong quá trình của dự án.
2, các khái niệm về lợi nhuận có thể rất chủ quan, khác nhau với thực hành kế toán cụ thể và giá trị vốn hóa chi phí dự án. Kết quả là, việc tính toán ARR cho các dự án giống hệt nhau có thể sẽ dẫn đến kết quả khác nhau từ kinh doanh cho doanh nghiệp.
Thứ 3, không có tín hiệu dứt khoát đưa ra bởi các ARR để giúp người quản lý để quyết định có hay không để đầu tư. Điều này thiếu một hướng dẫn cho việc ra quyết định có nghĩa là các quyết định đầu tư vẫn chủ quan.
Phương pháp chiết khấu dòng tiền
3: giảm thời gian hoàn vốn
Kỹ thuật này hoạt động tương tự như thời gian hoàn vốn, sự khác biệt ở đây là các giá trị giảm giá của dòng tiền được sử dụng để tính thời gian hoàn vốn.
4:  giá trị hiện tại thuần (NPV)
Phương pháp NPV sẽ tính toán các giá trị hiện tại cho tất cả các dòng tiền trong tương lai. Tỷ lệ giảm giá có thể các Weighted trung bình chi phí của vốn (WACC) hoặc nó có thể là bất kỳ chi phí vốn tùy thuộc vào rủi ro của dự án trong việc xem xét. Đây là loại đánh giá là coi tốt hơn ARR người và thời gian hoàn vốn, Tuy nhiên có những giả định nhất định, kỹ thuật này dựa trên, thực hiện đánh giá của nó ít đáng tin cậy.
Hiện nay giá trị ròng (NPV) là phương pháp dòng tiền chiết khấu (DCF) đầu tiên được bảo hiểm ở đây. Nó rút tiền thành công trên ý tưởng về tình hình chi phí để đặt một giá trị trên luồng vào ngày càng tăng từ đầu tư vốn.
Hãy nhớ rằng chi phí cơ hội là tính toán của những gì đã được đưa ra hoặc chuyển tiếp là kết quả của một quyết định đặc biệt. Nó cũng được gọi là 'thực sự' chi phí thực hiện một số hành động. Chúng tôi có thể xem các khái niệm về giá trị hiện tại như là mặt tương đương, bây giờ số tiền phải thu vào một ngày sau đó. Vậy làm thế nào để ảnh hưởng đến chi phí cơ hội doanh thu mà chúng tôi có thể mong đợi để nhận được sau đó? Vâng, hãy tưởng tượng một doanh nghiệp có thể làm gì bây giờ với khoản tiền mặt nó phải chờ một thời gian để nhận được.
Nhìn một cách khác, nó chỉ đơn giản là các doanh nghiệp đã nhận được vốn để đầu tư vào dự án. Vì vậy, nó có phải chờ đợi cho các khoản thu phát sinh từ việc đầu tư, lãi suất được trả về vốn nhận được.
NPV là một kỹ thuật nơi luồng tiền vào dự kiến trong tương lai tuổi được giảm giá về giá trị hiện tại của họ. Điều này được tính bằng cách sử dụng một tỷ lệ giảm giá tương đương với lãi suất nào đã nhận được tiền, có các luồng vào lưu hoặc lãi phải được trả bởi các công ty tiền vay mượn.
5: tỷ lệ nội bộ của Return (IRR):
IRR tính toán tỷ lệ mà tại đó NPV của một dự án bằng 0. Theo phương pháp này nếu chi phí vốn của công ty là nhiều hơn so với IRR, dự án sẽ bị từ chối và nếu nó thấp hơn chi phí vốn của nó có khả năng được chấp nhận. Khái niệm IRR và NPV tương quan.
Chúng ta biết rằng khi một NPV Dương là sản phẩm của chúng tôi tính toán DCF, một dự án đáng giá. Chúng tôi cũng thấy rằng khi có dự án cạnh tranh, chúng ta nên chọn một trong đó sản xuất NPV cao nhất. Nhưng đôi khi một người quản lý tài chính sẽ muốn biết làm thế nào tốt một dự án sẽ thực hiện theo một loạt các tình huống tỷ lệ lãi suất. Mục đích với IRR là để trả lời câu hỏi: 'mức độ quan tâm đến dự án này sẽ có thể chịu được?' Một khi chúng tôi biết điều này, rủi ro của việc thay đổi điều kiện lãi suất một cách hiệu quả có thể được giảm thiểu.
Của IRR là phần trăm hàng năm trở lại đạt được bằng một dự án, mà tại đó tổng luồng vào giảm tiền mặt trên cuộc đời của dự án là cùng với tổng vốn đầu tư. Một cách khác để xem xét điều này là IRR là tỷ lệ lãi suất mà làm giảm NPV là không.
6: Được thay đổi nội bộ Tỷ lệ Return (MIRR)
(MIRR) là một quản lý các phương pháp hấp dẫn của một đầu tư. Nó được sử dụng trong dự toán ngân sách vốn để cung cấp cho các bậc để đầu tư khác nhau. Thay đổi nội bộ Tỷ lệ trở lại là một sự thay đổi của (IRR) Tỷ suất hoàn vốn nội bộ và ý định để giải quyết một số vấn đề với tỷ lệ hoàn vốn nội bộ (IRR).
Sử dụng (IRR), chúng tôi giả định rằng tỷ lệ tái đầu tư của các công ty là (IRR). (MIRR) vượt qua giả định này và đánh giá các dự án trên giả định rằng tỷ lệ tái đầu tư cũng giống như chi phí của công ty vốn. Giả định này cho chi phí vốn làm cho nó một kỹ thuật hiệu quả hơn so với IRR.
7: Điều chỉnh giá trị hiện tại (APV)
phương pháp APV được sử dụng để đánh giá đầu tư trong các dự án nơi có nguy cơ cho một dự án là khác nhau từ các công ty xem xét chủ trương như vậy. Đây là loại đánh giá khắc phục những yếu kém hiện nay trong kỹ thuật NPV. Giá trị hiện điều chỉnh (APV) tương tự như NPV. Sử dụng chi phí vốn làm suất chiết khấu là khác nhau. Đối với những tác động tài chính điều chỉnh khác nhau được thực hiện. Thông thường với các mô hình DCF, điều chỉnh tính toán giá trị hiện tại là đơn giản nhưng nhàm chán.
Tính toán bước đầu tiên của một APV là để tính toán NPV cơ bản bằng cách sử dụng chi phí vốn chủ sở hữu như tỷ lệ chiết khấu. Chi phí của công ty cổ phần và điều này có thể giống nhau. Để tính toán lại sử dụng mô hình CAPM và bằng cách ước tính một phiên bản beta, trong một số trường hợp có thể nó là cần thiết.
Đầu tiên tính các cơ sở của NPV, sau đó tính toán NPV của mỗi tập hợp các dòng tiền mà kết quả từ tài chính. Các kết quả của việc sử dụng thuế nợ chứ không phải vốn là rõ ràng nhất. Chi phí của khoản nợ có thể được chiết khấu hoặc cho thấy hoạt động chưa biết về ảnh hưởng của thuế ở mức cao hơn. NPV của các ảnh hưởng về thuế được thêm vào sau đó để NPV cơ bản.
Nếu có một số hoạt động khác của tài chính, cũng thêm hoặc trừ, sau đó APV là kết quả cuối cùng.
Với tổ chức vốn không liên quan, tiết kiệm từ các nguồn tài chính cần san lấp bởi những thay đổi trong sự trở lại cần thiết trên vốn cổ phần và những thay đổi trong cơ cấu vốn là tốt. Thông thường điều này làm cho một NPV đơn giản với WACC như tỷ lệ chiết khấu phù hợp.

xem tin tiếp theo về thẩm định dự án đầu tư

GỌI NGAY – 0903649782 - 028 35146426
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN VÀ CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ HẤP DẪN VỚI MỨC GIÁ TỐT NHẤT

TẠI CÔNG TY CP TƯ VẤN ĐẦU TƯ & THIẾT KẾ XÂY DỰNG MINH PHƯƠNG

Địa chỉ: P.2.14 Chung cư B1 Trường Sa, P.17, Bình Thạnh
E-mail:   nguyenthanhmp156@gmail.com

 

 

Bình luận (0)

Gửi bình luận của bạn

Captcha